Działania

Znamy już wyniki konkursu Twórczego Uniwersytetu Twórz zespoły - zaangażuj - stwórz warunki uczenia się.

Laureatką została Joanna Bachura - Wojtasik.
Jury wyróżniło także Kingę Stopczyńską i Krzysztofa Tonna.
Gratulujemy!

O tym, jak aktywizować studentów pracujących w grupach, laureaci opowiedzą podczas 4. konferencji Twórczy Uniwersytet, która już 21 maja 2014.

Jesteś pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego?

Prowadzisz ciekawe zajęcia w grupach?

Weź udział w konkursie Twórczego Uniwersytetu!

Prześlij scenariusz zajęć! Podziel się swoim doświadczeniem i wygraj!

Regulamin konkursu:

Twórczy Uniwersytet 4
Regulamin konkursu "Twórz zespoły -- zaangażuj -- stwórz warunki uczenia się" na projekt pracy zespołowej studentów.

1. Celem konkursu jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie pracy zespołowej z grupami studenckimi. Praca studentów musi być zgodna z normami obowiązującymi w pracy na UŁ.

2. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i realizowany będzie w trzech obszarach odpowiadających kolejno:
- naukom humanistyczno-społecznym;
- naukom scisłym;
- naukom przyrodnicznym.

3. Osoba, która chce wziąć udział w konkursie, powinna:
- zgłosić swoją kandydaturę do organizatorów konkursu (na adres kinga.klimczak@gmail.com);
- wybrać obszar kształcenia, w który wpisywać się będzie zgłoszony przez nią scenariusz;
- przygotować scenariusz opracowania wybranego tematu;
- dokonać realizacji tego scenariusza podczas zajęć ze studentami z podziałem na zespoły projektowe.

4. Scenariusz powinien mieć formę konspektu zajęć. Należy w nim określić temat, przedstawić kolejne etapy jego realizacji, metody dydaktyczne, sposoby aktywizacji studentów, ewentualne pytania im zadawne, czas potrzebny na realizację zadania.

5. Zgłoszone do konkursu scenariusze będzie oceniać jury. Jury bedzie podzielone na trzy grupy odpowiadające trzem obszarom kształcenia (humanistyczno-społeczne, ścisłe, przyrodnicze). Przedstawiciele danego jury będą oceniać scenariusze z obszaru nauk, które reprezentują. Każde jury będzie reprezentowane przez 2 osoby.

6. W konkursie zostanie wyłonionych 3 laureatów:
- jeden laureat reprezentujacy nauki humanistyczno-społeczne;
- jeden laureat reprezentujacy nauki ścisłe;
- jeden laureat reprezentujacy nauki przyrodnicze.

Każdy z laureatów otrzyma Dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto.

7. Członkowie jury zastrzegają sobie prawo do niewyłonienia laureata w którejś z kategorii.

8. Każdy z laureatów zaprezentuje i omówi zwycięski scenariusz zajęć podczas konferencji Twórczy Uniwersytet 4.

9. Realizacja zwycięskich scenariuszy zostanie sfilmowana przez pracowników Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość. Projekcja filmów nastąpi podczas konferencji Twórczy Uniwersytet 4.

10. Osoba, zgłaszająca się do udziału w konkusie, wyraża tym samym zgodę na sfilmowanie realizacji scenariusza i upublicznienie nagrania.

11. Najciekawsze scenariusze zostaną opublikowane w recenzowanej książce (na platformy hybrydowe).

Terminarz:


1.03.2014 ? 13.04.2014 ? nadsyłanie scenariuszy i ich realizacja;
14.04.2014 ? 18.04.2014 ? ocenianie scenariuszy przez jury i wyłonienie laureatów;
21.04.2014 ? 9.05.2014 ? realizacja zwycięskich scenariuszy; filmowanie;
12-16.05.2014 - Twórczy Uniwersytet 4. Prezentacja laureatów.
Jesień-Zima 2014 publikacja książki.