Działania


Twórczy Uniwersytet 3.

?Uczelnia kompetencji?

Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym dużą rolę przypisują nie tylko wiedzy, ale także umiejętnościom i kompetencjom społecznym. Pracodawcy coraz częściej wskazują na tzw. miękkie kompetencje, głównie komunikacyjne, które ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy i planowanie kariery zawodowej. Ale istnieją także kompetencje i umiejętności nieakademickie, możliwe do zdobycia poza formalną ścieżką kształcenia, albo na uczelni, ale poza programem studiów. Takim właśnie pozornie marginalnym kompetencjom "poza programem", które wzmacniają moc wiedzy i kompetencji akademickich przyjrzeliśmy się podczas trzeciej z kolei konferencji pt. Twórczy Uniwersytet.