Działania


Twórczy Uniwersytet. 

"Kreatywne formy pracy ze studentami"

Podczas konferencji wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego opowiedzieli, jakie narzędzia i formy pracy wykorzystują, by w interesujący sposób przekazywać wiedzę, ale także kształtować umiejętności i kompetencje.

Uniwersytet dzisiaj musi stawiać na kreatywność, krytycyzm i autonomię studentów, ale także stwarzać warunki dla zespołowych działań i uczenia się kooperacji w grupie. Konferencja miała więc także warsztatowy charakter. Część praktyczna pozwoliła nam zdobyć kolejne inspiracje i wymienić dobre wzorce. Całość otworzły warsztaty z emisji głosu prowadzone przez dyrygenta Grzegorza Wierusa.