Ponad trzystu absolwentów

08-10-2013

Uroczystość z okazji jubileuszu dwudziestolecia polsko-francuskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania typu MBA, realizowanych na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy Uniwersytetem Jean-Moulin Lyon 3, odbyła się 28 czerwca w Pałacu Biedermanna.

Przybyli na nią przedstawiciele uczelni partnerskiej UŁ, liczne grono absolwentów oraz zaproszeni goście, związani z tym programem. Powitali ich: prof. Antoni Różalski, prorektor UŁ ds. nauki; prof. Tomasz Domański, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, kierownik polsko-francuskiego studium; dr Jérôme Rive, dyrektor Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon 3. 

Obecni byli sygnatariusze podpisanej w roku 1993 umowy o powołaniu na Uniwersytecie Łódzkim wspólnego programu studiów podyplomowych: dr. Gilles Guyot, były rektor Uniwersytetu Lyon 3 i prof. Jan Krysiński, były rektor Politechniki Łódzkiej, a także wykładowcy uczelni francuskiej: dr Alain Raynal, od dwudziestu lat związany z programem; dr Catherine Glée oraz dr Michel Wissler.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia francuskich dyplomów Master en Management et Administration des Entreprises. Doktor Jérôme Rive w swym wystąpieniu podkreślił szczególny charakter współpracy, funkcjonującej nieprzerwanie od dwudziestu lat i będącej bezprecedensową w zakresie akademickich kontaktów uczelni polskich i francuskich. Szczególnym wyróżnikiem tego wspólnego działania jest fakt, iż było ono od samego początku realizowane przy wsparciu wielu francuskich partnerów, z których należy wymienić Fundację Francja?Polska, Region Rodan?Alpy, miasto Lyon oraz jego Izbę Przemysłowo-Handlową. Na tle innych tego typu programów polsko-francuskie studia podyplomowe wyróżniają się jakością oraz ciągłością współpracy partnerskiej. 

Przy okazji jubileuszu warto wspomnieć, że dwadzieścia lat temu absolwenci pierwszej promocji otrzymywali dyplomy z rąk prof. Raymonda Barre?a, byłego premiera Francji i mera Lyonu, który nie tylko zechciał objąć swym patronatem tę uroczystość, lecz zaszczycił nas wówczas swoją obecnością, co było dla nas ogromnym wyróżnieniem. 

Z okazji jubileuszu zaproszeni zostali absolwenci programu, którzy podczas specjalnego panelu podzielili się swoimi wrażeniami z okresu studiów i satysfakcją z ich ukończenia. Dla wszystkich absolwentów, uczestników panelu, studia zaowocowały doskonałym rozwojem karier zawodowych w międzynarodowych firmach w kraju i za granicą.  

Mówiąc o dwudziestoletniej historii programu prof. T. Domański, że dzięki niemu wykształceni zostali absolwenci pracujący w wielu renomowanych firmach francuskich, takich jak: Apsys, BNP, Crédit Agricole, Carrefour, Sephora, Decathlon, Hutchinson, Michelin, Go Sport, Accor-Orbis, Dalkia, Citroen, Peugeot, Leroy-Merlin, Castorama, Orange, France-Télécom, Laboratoire Boiron i L?Oréal.

W części artystycznej jubileuszu odbył się koncert francuskiej muzyki akordeonowej w wykonaniu dr. Leszka Kołodziejskiego, absolwenta Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, oraz występy Żanety Szewczyk i Natalii Borowińskiej, uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach, laureatek tegorocznego Konkursu piosenki francuskiej.

x x x

Polsko-Francuski Program Studiów w Zakresie Zarządzania ma formę studiów podyplomowych typu MBA. Umożliwia on absolwentom dowolnego kierunku studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) zdobycie w krótkim okresie (trzy semestry nauki) podstawowej, lecz jednocześnie odpowiednio pogłębionej wiedzy menedżerskiej. Cechą wyróżniającą polsko-francuskie studia zarządzania jest ich wieloletnia renoma oraz unikatowość. Funkcjonują one nieprzerwanie od roku 1993 i są najstarszymi studiami zarządzania w Polsce realizowanymi w języku francuskim.

Studia te adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pracować jako menedżerowie międzynarodowych firm oraz polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej. Program ten jest odpowiednikiem francuskich studiów typu MBA, które we Francji mają już ponadpięćdziesięcioletnią tradycję i które ukończyło wielu znanych przedsiębiorców oraz menedżerów. Ich absolwenci dołączają tym samym do renomowanego ?klubu menedżerów? o ponadpółwiekowej (raczej: tradycji i rozległej sieci kontaktów we francuskim i międzynarodowym środowisku biznesu. Połowę wykładowców programu studiów stanowią Francuzi, najlepsi profesorowie zarządzania Uniwersytetu Lyon III im. Jean Moulin. Studenci kształcąc się w Polsce mają tym samym szansę obcowania na co dzień z tymi samymi wykładowcami co ich francuscy koledzy studiujący w Lyonie. I tak jest nieprzerwanie od dwudziestu lat, czyli zanim jeszcze powstał cały system boloński.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium podyplomowego typu MBA Uniwersytetu Łódzkiego oraz francuski dyplom magisterski Master en Management et Administration des Entreprises. Program może poszczycić się ponad 300 absolwentami pracującymi obecnie na eksponowanych stanowiskach w wielu dużych firmach w Polsce i za granicą.

Studium realizowane jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ. Jego uczestnikami są zarówno studenci polscy, jak i zagraniczni. Warunkiem uczestnictwa w programie jest dobra znajomość języka francuskiego oraz posiadanie dyplomu studiów wyższych. Studia mają charakter elitarny, co potwierdza zarówno ich kameralny charakter, jak też ewolucja karier absolwentów. 

Znajomość języka francuskiego oraz dwa dyplomy z zakresu zarządzania gwarantują absolwentom bardzo dobre możliwości znalezienia ciekawej pracy w firmach francuskich oraz polskich przedsiębiorstwach współpracujących z Francją.

Francja jest wiodącym inwestorem zagranicznym na polskim rynku, co stwarza zapotrzebowanie na absolwentów polsko-francuskich studiów zarządzania typu MBA. Zapotrzebowanie to jest szczególnie duże w sektorze usług finansowych, hotelarskich, bankowych, ubezpieczeniowych, w dużych sieciach handlowych, firmach produkcyjnych i energetyce. Firmy francuskie są dla absolwentów interesującym pracodawcą, który poszukuje kandydatów do pracy w Polsce i we Francji.

Grażyna Karbowska

Sylwia Dorcz