Czerpać z doświadczeń poprzedników

08-10-2013

Studenckie Koło Naukowe Progress działające przy Instytucie Finansów Uniwersytetu Łódzkiego w tym roku obchodzi jubileusz dwudziestolecia. Z tej okazji 29 czerwca w Pałacu Biedermanna odbyła się uroczysta Gala Urodzinowa . 

Udział w niej wzięli: prof. Eugeniusz Wojciechowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego; prof. Monika Marcinkowska, dyrektor Instytutu Finansów oraz od wielu lat współpracujące z Progressem prof. Bożena Mikołajczyk, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości MSP, prof. Krystyna Piotrowska-Marczak. Zaproszony został też Adam Młodkowski, założyciel koła.

Organizatorzy spotkania zaprezentowali historię Progressu oraz stworzyli obecnym jego członkom szansę poznania starszych kolegów, a tym samym nawiązania wzajemnych relacji w celu budowania silnej współpracy w przyszłości. Większość byłych członków koła ? to obecnie pracownicy dużych firm w kraju i za granicą, właściciele własnych przedsiębiorstw, pracownicy uczelni wyższych. Narodziły się już pierwsze propozycje kontynuowania współpracy międzypokoleniowej. 

Nowe wyzwania

Koło powstało na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy Polska otwierała się na gospodarkę wolnorynkową, w okresie zmian systemowych i towarzyszących im nowych wyzwań, także dla wyższych uczelni i ich słuchaczy. Chęć stworzenia nowej organizacji była siłą napędową dla ówczesnych studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Niemal w momencie założenia Progresu (1993 r.) jego członkowie powołali Korporację Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych CESSA, stowarzyszenie, które umożliwiało otwarcie się również na innych studentów, wyjście poza mury macierzystego uniwersytetu. 

Niebawem, bo już 1995 r., rozpoczęto cykliczne kongresy CESSA, organizowane co rok w różnych miastach, głównie w Łodzi. Ich celem była integracja różnych środowisk akademickich w kraju, a także kontakty z cenionymi w środowisku osobistościami. Łącznie odbyło się dwanaście różnych tematycznie kongresów. Poruszano podczas nich kwestie gospodarcze, omawiano problemy edukacji wyższej oraz biznesu.

Kolejne inicjatywy

W roku 2006 pojawiły się kolejne inicjatywy, takie jak: Targi Banków czy Pogotowie Biznesowe, włączające do współpracy konkretne firmy. Natomiast od 2007 r. rozpoczęto realizację projektu Finance Week, którego kolejna edycja odbyła się już po raz siódmy. Głównym założeniem Finance Week jest organizacja szkoleń z różnych dziedzin: od finansów po rachunkowość, rynek kapitałowy, kończąc na umiejętnościach miękkich. Szkolenia przygotowywane są przez szerokie grono specjalistów z różnych firm. Do tej pory odbyło się już około stu pięćdziesięciu szkoleń, w których studenci mieli możliwość uczestniczyć bezpłatnie. Niezależnie od szkoleń elementami projektu są także: majówka studencka z wykładowcami, balonowy deszcz nagród oraz prelekcje z udziałem znanych osobistości, takich jak: prof. Leszek Balcerowicz, dr Adam Czyżewski, Sławomir Lachowski. 

Własne pismo

Pierwszy numer magazynu Forward o tematyce finansowej, ekonomicznej, prawnej wydano w roku 2008. Obecnie opublikowano dwunasty jego numer. Pismo od kilku lat trafia do największych uczelni kraju: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, do Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorem tekstu może zostać każdy student, który weźmie udział w konkursie na artykuł. W ciągu pięciu lat w magazynie ulegały zmianie: szata graficzna, nakład oraz jakość merytoryczna. Od kolejnego numeru będzie to pismo recenzowane.

Kolejnym rozpoczętym w roku 2009 projektem jest organizowany cyklicznie Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości. Od początku zyskał on rzesze sympatyków, o czym świadczy 240 trzyosobowych drużyn zgłoszonych w pierwszej edycji i 415 drużyn z całej Polski w edycji czwartej. Celem konkursu jest pobudzenie wśród studentów zainteresowania rachunkowością. Zadania w konkursie układają firmy znajdujące się w wielkiej czwórce. 

Uniwersytet dla Dzieci

W latach 2009?2011, niezależnie od projektów wcześniej wymienionych, były także inne inicjatywy: Forward Licealisty, wydanie magazynu dla licealistów; Uniwersytet dla Dzieci (ideą popularyzacja wiedzy i zachęcanie najmłodszych do zainteresowania się zagadnieniami z różnych dziedzin nauki i kultury); Sztuka Doradzania, projekt skupiający się na przyszłych doradcach finansowych; konferencje naukowe z różnymi kołami naukowymi z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, a także Studencki Fundusz Inwestycji, ogólnopolski projekt umożliwiający inwestowanie na giełdzie realnym kapitałem.

Wyróżnieni przez Siódemki

Aktywność akademicką i wieloletnie zaangażowanie SKN Progress w rozwój i realizację rożnego rodzaju interesujących projektów doceniło Stowarzyszenie Tradycji Akademickich SIÓDEMKI, przyznając wyróżnienie i nagrodę z okazji 18-lecia działalności koła. Nagroda została wręczona przez Arkadiusza Majsterka, wiceprezesa i Sylwestra Pokorskiego, sekretarza STA SIÓDEMKI podczas Gali Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. 

W roku akademickim 2012/2013 koło miało dwóch partnerów głównych, firmy PZU oraz Infosys, natomiast partnerami strategicznymi projektów Progressu były: Ernst&Young, PWC, KPMG, Ground Frost, OSTC, Magellan SA. Patronat honorowy nad działalnością koła objęli: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; Gazeta Bankowa; Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Ministerstwo Finansów; Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

x x x

Przez ostatnich dwadzieścia lat w Progressie zachodziły zmiany związane zarówno z postępem technicznym, strukturą projektów, jak i kapitałem ludzkim, jednak idea koła zrodzona w roku 1993 cały czas trwa i jest rozwijana. Wciąż jest nią aktywizacja studentów, promocja idei studenckiej przedsiębiorczości, a celem łączenie środowiska akademickiego z biznesowym.

Dzięki współpracy wielu ambitnych ludzi udaje się osiągać niemożliwe, przekonać do siebie wielkie firmy, a także rzesze studentów z całej Polski. Być może kolejnym krokiem będą projekty o zasięgu międzynarodowym, bowiem wachlarz możliwości koła pozostaje bardzo szeroki, a jego członkowie otwarci są na nowe wyzwania.

Magdalena Kuśmierska