Start w karierę

08-10-2013

Wolę żałować, że coś zrobiłem niż że czegoś nie zrobiłem ? podobne do Jamesa Hetfielda, wokalisty i gitarzysty zespołu Metallica, przekonanie mają pomysłodawcy i uczestnicy trzeciej już edycji projektu Start w karierę, przedsięwzięcia organizowanego pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego. 

? Mam dla was ciekawą propozycję. Co wy na to, by uczyć się PR w praktyce? ? tymi słowami dr Katarzyna Liberska-Kinderman, wykładowczyni Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalista ds. public relations, powitała swoich studentów na pierwszych zajęciach specjalizacyjnych. 

Chwilę później wszystko było już jasne. ? Pani doktor zaproponowała nam udział w projekcie Start w karierę organizowanym przez Uniwersytet Łódzki. Dzięki temu mamy okazję zdobycia kolejnych umiejętności, niezbędnych do wykonywania naszej wymarzonej pracy ? relacjonuje jedna ze studentek. 

? Słuchacze dziennikarstwa i komunikacji społecznej zajmujący się zagadnieniami public relations z reguły nie mają podczas studiów okazji, aby w praktyce sprawdzić swoje umiejętności. Jednak ich przyszłych pracodawców interesować będzie właśnie umiejętność planowania i wdrażania w życie różnych strategii komunikacyjnych, czyli, między innymi, obycie ze sferą medialną. To właśnie zapewnia im udział w projekcie: sprawdzenie siebie, swojej wiedzy, indywidualnych umiejętności, a także skuteczności. Tym samym jest to również budowanie już na studiach portfolio dla przyszłego pracodawcy. Projekt Start w karierę jest jedną z ciekawszych propozycji uniwersytetu, gdyż pokazuje młodym ludziom, że życie zawodowe rozpoczyna się od planowania, szukania swoich mocnych i słabych stron, dopasowywania umiejętności i wiedzy do marzeń. To praca, którą wykonuje się przez całe życie ? i to właśnie robią nasi studenci ? sprzedają mediom nie tylko bardzo ciekawą inicjatywę Uniwersytetu Łódzkiego, lecz również doskonalą siebie ? przekonuje dr Liberska-Kinderman.

Start w karierę jest przedsięwzięciem adresowanym przede wszystkim do uczniów szkół średnich, którzy stoją przed wyborem ścieżki zawodowej. Głównym celem projektu jest uświadomienie licealistom regionu, że Łódź to miasto o dużych perspektywach, w którym można znaleźć pierwszą, dobrze płatną pracę. Organizatorzy Maciej Kozakiewicz, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ oraz Agnieszka Ciszewska, kierownik Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ, przy wsparciu menedżerów łódzkich firm (w tym roku INFOSYS BPO POLAND, ERICPOL, HP), członków studenckich kół naukowych (SKN HR LEADERS, SKN PERSONALNI, SKN HRM), Stowarzyszenia Inicjatyw Studenckich oraz Młodych w Łodzi starają się stworzyć profil oraz wyszkolić wymarzonego pracownika. Pragną przedstawić miasto, jako miejsce przyjazne ludziom młodym oraz atrakcyjne zawodowo. 

Tegoroczna edycja projektu ma też na celu zwrócenie uwagi uczniów na postawy prorozwojowe, promocję samodzielnej edukacji oraz dostosowanie kierunków kształcenia młodych ludzi do wymagań przyszłych pracodawców. 

? Niestety, znajomość języków obcych wciąż jest barierą. Trudno znaleźć pracownika, który posługiwałby się w stopniu zaawansowanym innym językiem niż angielski. W dzisiejszych czasach znajomość angielskiego to oczywista oczywistość, jednak znajomość szwedzkiego bądź fińskiego stanowi już problem ? stwierdza Michał Bielawski, przedstawiciel firmy INFOSYS. 

Projekt przewiduje dwadzieścia warsztatów. Każda odwiedzana szkoła wybierze spośród swoich klas jedną niematuralną, biorącą udział w szkoleniu. Spotkania będą poprowadzone przez członków SKN. Spróbują oni, między innymi, przekonać licealistów do podejmowania dobrych decyzji zawodowych.

? Już na początku liceum wiedziałem, co chcę robić w życiu i w jakim kierunku podążać. Dzięki temu studia są dla mnie przyjemnością i mogę rozwijać swoje pasje ? powiedział Michał Kucharek, słuchacz socjologii UŁ, członek SKN HR LEADERS, podczas Creativ Day, mającego przeszkolić i przygotować studentów do prowadzenia warsztatów. Zajęcia przygotowane przez koła naukowe będą trwały dziewięćdziesiąt minut. Podczas nich odbędą się: prezentacja na temat korzyści, jakie niesie ze sobą możliwość studiowania w łódzkim ośrodku akademickim, warsztat prowadzony przez jedno z kół naukowych, quizy i pytania konkursowe z drobnymi nagrodami. Uczniowie będą mieli możliwość wypełnienia testu kompetencji, który pomoże im sprecyzować swoje zdolności oraz skorelować wybór dalszej ścieżki edukacji z przyszłą karierą zawodową.

? Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. ? Nie bez powodu te słowa Thomasa Edisona organizatorzy wybrali jako myśl przewodnią trzeciej edycji przedsięwzięcia, bowiem tegoroczny projekt Start w karierę otworzył drzwi do kariery nie tylko licealistom.

? Praktyka zawsze będzie mieć przewagę nad teorią, daje zupełnie inne spojrzenie na większość kwestii. Uczy rozumieć a nie tylko wiedzieć. A przecież tego właśnie oczekują pracodawcy. Niewielu interesuje to, że potrafimy wyliczyć na jednym oddechu wszystkie możliwe definicje PR. Poza tym projekty uczą angażowania się w pracę ? podkreśla Agnieszka Woś, jedna za studentek biorących udział w promocji wydarzenia. ? Takie inicjatywy ? to nie tylko zdobywanie doświadczenia, które przyda nam się w pracy. Jest to przede wszystkim sprawdzian dla nas samych, ponieważ w głównej mierze jest to praca w grupie, której podstawą jest zaufanie do innych. Umiejętność współdziałania z innymi jest niezbędna w każdej dziedzinie życia, ale nie ulega wątpliwości, że w pracy owocuje dobrym samopoczuciem i satysfakcją ? dodaje jej koleżanka Karolina Draus.

x x x

Czy tegoroczna edycja projektu jest prawdziwym startem w karierę? Dla części uczestników ?Startu w karierę? wiadomo już, że na pewno tak.

Marta Wiśniewska