Uczelnia najlepsza w regionie

08-10-2013

W roku minionym w konkursie OPUS dwukrotnie ogłaszano przyjmowanie wniosków. W drugiej turze (OPUS 4) wpłynęło ich 2023 na łączną kwotę około 903 milionów złotych. 

Uczelnia nasza z zakwalifikowanymi piętnastoma wnioskami uplasowała się na siódmym miejscu w kraju wśród innych uczestników wspomnianego konkursu, którym przyznano finansowanie.

Przypomnijmy, że OPUS ? to nazwa konkursu na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Z kolei na konkurs PRELUDIUM 4 wpłynęły 1532 wnioski na łączną kwotę 151.929.929 zł. Również w tym konkursie uczelnia jest siódma w Polsce pod względem liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania oraz kwoty finansowania. PRELUDIUM, co warto podkreślić, jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

W obydwu konkursach uczelnia okazała się też najlepsza w regionie. Łączna kwota przyznanych środków dla Uniwersytetu Łódzkiego za udział w obydwu z nich wynosi 5.367.580 mln zł.

Konkursy te, tj. OPUS i PRELUDIUM, organizowane są przez Narodowe Centrum Nauki. 

Oprac.: (sb)