Polska bibliologia uniwersytecka

08-10-2013

Konferencja nt. Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora odbyła się 13-14 maja w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas obrad podkreślano dorobek, osiągnięcia i wkład uczonego w rozwój polskiej humanistyki w XX wieku. Rozległe zainteresowania oraz jego aktywność naukowa w kraju i za granicą umożliwiły różny punkt widzenia na pole badawcze bibliologii, jej interdyscyplinarność, nakreśliły perspektywy rozwoju tej dyscypliny, a także przyczyniły się do opracowania jej metodologii.

Wielokierunkowa dyskusja poświęcona współczesnej bibliologii była pretekstem do formułowania wniosków na temat skutków transdyscyplinarności współczesnego systemu nauk humanistycznych. Niezależnie od wypowiedzi dotyczących bibliologii, informacji naukowej i bibliotekarstwa, nie zabrakło również refleksji wiążących się z życiem naukowym i kulturalnym Łodzi oraz perspektywami rozwoju humanistyki w kontekście misji współczesnych uniwersytetów.

Pierwszemu dniu konferencji towarzyszyło uroczyste odsłonięcie na parterze nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Janowi Muszkowskiemu (1882?1953). Uczony ten należy do grona najwybitniejszych bibliologów w Polsce. W roku 1945 współorganizował z prof. Teodorem Viewegerem i prof. Tadeuszem Kotarbińskim Uniwersytet Łódzki. Był współzałożycielem i aktywnym członkiem Związku Bibliotekarzy Polskich (od 1953 r. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich), a także czynnym współpracownikiem organizacji międzynarodowych ? IFLA, UNESCO.

W latach 1920?1935 kierował warszawską Biblioteką Ordynacji Krasińskich, którą przekształcił w liczący się warsztat naukowy. Dzięki swojej wiedzy i erudycji, był uznawany w środowisku księgarskim i bibliotekarskim za wybitnego specjalistę. W roku 1945 osiadł w Łodzi, tworząc autonomiczne studia bibliotekoznawcze i pierwszą w Polsce placówkę kształcącą bibliotekoznawców na poziomie wyższym (obecnie: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ). Przeprowadził pierwszy przewód i pierwszy doktorat w dziedzinie nauki o książce. Dzięki jego dokonaniom, bibliologia uzyskała status samodzielnej dyscypliny naukowej i rangę kierunku studiów uniwersyteckich. W roku 1951 przygotował podręcznik Życie książki, adresowany zarówno do studentów bibliotekoznawstwa, jak i początkujących czytelników.

Tablica w BUŁ odsłonięta została w sześćdziesiątą rocznicę śmierci Profesora. W ten sposób Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, w porozumieniu z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, postanowiły uczcić pamięć uczonego. Ten sam cel przyświecał otwarciu okolicznościowej wystawy związanej tematycznie z osobą prof. Jana Muszkowskiego.

(ga)