O przyszłości telewizji

08-10-2013

Rola oddziałów terenowych Telewizji Polskiej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego ? to temat spotkania, które odbyło się 26 czerwca w sali kominkowej Pałacu Biedermanna w Łodzi. Stało się ono przyczynkiem do debaty nad przyszłością telewizji i modelem finansowania mediów publicznych.

W pierwszej części konferencji ? prowadzonej przez red. Magdalenę Michalak z TVP Łódź oraz dr. Krzysztofa Grzegorzewskiego z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego ? mówiono o różnych aspektach funkcjonowania telewizji regionalnych. Posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska zaprezentowała kwestię kulturotwórczej roli Telewizji Polskiej jako nośnika wartościowych treści i idei. Zwróciła jednocześnie uwagę na zagrożenia wynikające z niejasnej formy finansowania telewizji regionalnych. Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski skoncentrował się na roli TVP w inicjowaniu i prowadzeniu debaty obywatelskiej z mieszkańcami Łodzi i regionu. Podobny problem poruszył wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak. 

Z kolei Wiesław Łodzikowski, dyrektor ośrodka TVP Technologie, mówił o strategii technologicznej, elementami której są, m.in.: naziemna telewizja cyfrowa, telewizja hybrydowa czy internetowy teatr TVP dla szkół. Profesor Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia podkreślił zaś znaczenie współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i TVP Łódź oraz uznał ją za przykład konwergencji instytucji kultury. W spotkaniu uczestniczył Jacek Grudzień, dyrektor TVP Łódź. 

Druga część konferencji poświęcona była prezentacjom naukowym na temat TVP Łódź. Profesor Barbara Bogołębska, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, mówiła o formach współpracy środowiska naukowego z telewizją regionalną. Doktorantka UŁ Agnieszka Barczyk wskazała na kulturotwórczą rolę programów realizowanych przez pracowników TVP Łódź, zaś dr Krzysztof Grzegorzewski zanalizował audycje publicystyczne obecne na antenie stacji. Spostrzeżenia medioznawców uzupełnił mgr Krzysztof Jajko, kulturoznawca, który ocenił projekt stworzenia oddzielnego kanału przeznaczonego dla telewizji regionalnych z perspektywy nowomedialnej.

Paulina Czarnek