Wykłady rektorskie 3/2013

08-10-2013

W Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 21 marca odbył się Trzynasty Wykład Rektorski nt. Emmanuela Levinasa filozofia Innego. Wygłosił go ks. abp metropolita łódzki prof. Marek Jędraszewski. 

Jest profesorem nauk teologicznych. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wyróżniony za osiągnięcia w nauce Złotym Medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz za doktorat Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, visiting profesor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Także w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji UŁ 17 maja odbyło się kolejne, XIV spotkanie przedstawicieli Łodzi akademickiej w cyklu Wykłady Rektorskie na Uniwersytecie Łódzkim.

Tym razem gościem rektora UŁ był profesor lingwistyki z Cambridge Sir Martin Harris, doktor honoris causa, m.in., uniwersytetów: Essex, Salford, Manchester, Lincoln, Queen?s, Belfast.

Uczony wygłosił otwarty wykład w języku angielskim nt. Changing Visions of a University.

Oprac.: (sb)