W skrócie 3/2013

08-10-2013

Koło Naukowe Amerykanistyki i Mediów działające przy Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mass Mediów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w dniach 10-11 kwietnia zorganizowało konferencję nt. Stany Zjednoczone Ameryki w XXI wieku.x x xObchody rocznicy ludobójstwa w Rwandzie połączone były 19 kwietnia z manifestacją mieszkańców Wieży Babel przeciw przemocy z pobudek rasowych czy etnicznych. Zaprezentowana została historia tego aktu przemocy i przywołani świadkowie ówczesnych wydarzeń. Odbyła się też projekcja filmu Beyond the gates.x x xZ okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 23 kwietnia zorganizowała akcję Czytamy Tuwima. Miłośnicy twórczości poety mieli okazję do głośnego przeczytania wybranego przez siebie fragmentu ulubionego wiersza, listu lub tekstu o J. Tuwimie w czasie do pięciu minut.x x xCentrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum zorganizowało 24 kwietnia wykład otwarty nt. Harmonika Arystoksenosa z Tarentu, czyli antyczny wykład zasad muzyki, który wygłosiła dr Anna Maciejewska z Katedry Filologii Klasycznej UŁ.x x xWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego przygotowało na Księżym Młynie 28 kwietnia dla zainteresowanych dziedzictwem przemysłowym oraz historią Łodzi premierę książki Macieja Kronenberga Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta.x x xBiblioteka UŁ zorganizowała wystawę Teatr Wielki zawsze na czasie. Pokazano na niej zdjęcia z oper i baletów Teatru Wielkiego w Łodzi, m.in.: fotosy z Toski, Traviaty, My Fair Lady, Ziemi obiecanej, Kopciuszka, a także zdjęcia gwiazd ostatniej edycji Łódzkich Spotkań Baletowych oraz prezentację pod hasłem metamorfozy, ukazującą Teatr Wielki przed i po modernizacji.x x xRada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej Uniwersytetu Łódzkiego w siedzibie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 6 maja zorganizowała spotkanie. Ksiądz prof. Andrzej Perzyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) wygłosił referat nt.: Kościół a społeczeństwo otwarte. Na marginesie myśli ks. prof. Józefa Tischnera. Po referacie odbyła się dyskusja.x x xBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 9 maja przygotowała spotkanie z Michałem Horoszewiczem nt. Historia druku. W 545. rocznicę śmierci Jana Gutenberga.x x xKatedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej zaprosiła Kronikę na wykład nt. Hagia Sophia ? Świątynia Mądrości Bożej w historycznym, architektonicznym i politycznym kontekście przenikania kultur, który na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ 9 maja wygłosiła Beata Sobieszek, dziennikarka i podróżniczka.x x xKatedra Historii Bizancjum, Centrum Ceraneum, Instytut Historii i Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ 15 maja zorganizowały wykład otwarty Specyfika monastycyzmu palestyńskiego w starożytności, który wygłosił prof. Rafał Kosiński z Uniwersytetu w Białymstoku.x x xWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 16-19 maja eksponowało swój dorobek wydawniczy na VII Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2013, które odbywały się równolegle z Warszawskimi Targami Książki na Stadionie Narodowym.x x xNa Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ podczas interdyscyplinarnego seminarium gender dr Marta Woźniak 14 maja wygłosiła wykład nt. Ghada Abd al-Al: egipska blogerka, która (nie) chce wyjść za mąż. Seminarium to jest projektem otwartym dla badaczek i badaczy z innych uczelni. Jego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu refleksji o płci społecznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań poszczególnych dyscyplin. Na spotkania seminaryjne zapraszani są  naukowcy, doktoranci, studenci oraz zainteresowana nauką publiczność. Każde z otwartych spotkań poświęcone jest prezentacji jednej z wybranych dyscyplin i jej związków z refleksją gender.x x xOrganizowany już po raz czwarty na Wydziale Zarządzania UŁ Plener malarski ? konkurs plastyczny dla wszystkich miłośników sztuki odbył się 29 maja. Konkurs adresowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i do amatorów sztuki. Wystarczyło zgłosić się na plener i stworzyć obraz techniką malarską bądź rysunkową, tematycznie związaną z Wydziałem Zarządzania. Zwycięzcy otrzymali nagrody.x x xKatedra Filologii Klasycznej UŁ zorganizowała dziewiąte już spotkanie z cyklu Łódzkie Konferencje Latynistyczne (Concilium Latinum Lodziense IX), które w tym roku przebiegało pod hasłem: Musarum de artificum operibus procuratio i ? zgodnie z tytułem ? poświęcone było muzom jako opiekunkom twórczości artystycznej. Po zakończeniu obrad przewidziano łacińskojęzyczny spektakl dramatyczny.x x xWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zaprosiło Kronikę 5 czerwca do Małej Literackiej w Teatrze Nowym na spotkanie z Marzeną Woźniak-Łabieniec, autorką pracy Obecny/ nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury. Książka ukazuje poetę na tle rozległej panoramy życia literackiego i społecznego, gdy po zerwaniu z komunistyczną władzą cenzorski zapis na nazwisko eliminuje go z oficjalnego obiegu kultury. Spotkanie prowadził Tomasz Cieślak.x x xZakład Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zorganizował 6 czerwca międzynarodową konferencję Lodz East Asia Meeting poświęconą problematyce Azji Wschodniej. W tym roku motywem przewodnim były stosunki między Europą Środkową a Azją Wschodnią.Wybrał i oprac.: (sb)