Uczelnia liderów

08-10-2013

Uniwersytet Łódzki uzyskał status laureata III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów.

Udział w programie wzięło108 uczelni wyższych z całego kraju. Uniwersytet Łódzki ? wśród jedenastu innych ? otrzymał także specjalne wyróżnienie PRIMUS przyznane placówkom, które w procesie certyfikacji uzyskały największą liczbę punktów.

W program Uczelnia Liderów, który w tym roku odbywał się pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009?2012, akredytowane są szkoły wyższe wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Decyzja o przyznaniu wyróżnienia podjęta została przez niezależnych recenzentów na podstawie, m.in.: danych przekazanych w raporcie samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym oraz instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy, a także informacji środowiskowych, innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów, danych Głównego Urzędu Statystycznego i środowisk studenckich.

Oprac.: (sb)