Nagrodzony projekt

08-10-2013

Realizowany w latach 2010?2012 projekt GAVA-Governance for Sustainable Development został wysoko oceniony przez ewaluatorów Komisji Europejskiej.

Głównym jego celem, który udało się zrealizować w całości, było opracowanie pełnego programu nauczania na poziomie magisterskim oraz doktoranckim z zakresu dobrego rządzenia i zrównoważonego rozwoju. Obecnie Uniwersytet Łódzki wraz z pozostałymi partnerami projektu (University of Westminster w Wielkiej Brytanii, University of Crete w Grecji, University of Applied Management w Niemczech, VetAgro Sup we Francji) rozpoczyna prace zmierzające do wdrożenia opracowanego programu studiów. W pierwszej fazie mają zostać uruchomione studia na poziomie magisterskim.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest prof. Zofia Wysokińska, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UŁ, a koordynatorami administracyjnymi ? Michał Kulik, dyrektor Centrum Rozwoju Uczelni oraz Karolina Tomczyk z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ.

(ga)