Miasto doceniło

08-10-2013

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi, zwołanej 15 maja z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich grodowi nad Łódką, jego zasłużeni obywatele zostali wyróżnieni i nagrodzeni.

W tej grupie znaleźli się również nauczyciele akademiccy naszej uczelni. Spośród nich najbardziej doceniony został prof. Stanisław Liszewski, któremu nadano zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. Uczony jest założycielem Katedry Geografii Miast i Turyzmu na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, przekształconej następnie w Instytut Geografii Miast i Turyzmu; byłym prodziekanem i dziekanem wspomnianego wydziału, byłym prorektorem i rektorem Uniwersytetu Łódzkiego dwóch kadencji. Od wielu lat wybierany też na prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi nadano także: prof. Janowi Krysińskiemu, byłemu rektorowi Politechniki Łódzkiej i Dariuszowi Stachurze, tenorowi, absolwentowi Akademii Muzycznej w Łodzi, artyście Teatru Wielkiego w Łodzi i warszawskiej Opery Narodowej. Wyróżnienie to przyznano również Michałowi Urbaniakowi, światowej sławy muzykowi jazzowemu, który z powodów zdrowotnych nie mógł jednak przybyć do Łodzi.

Honorowi obywatele Łodzi otrzymali symboliczne klucze do bram miasta oraz księgę z przysługującymi im przywilejami.

Podczas tej samej uroczystości wręczone zostały prestiżowe, nie tylko w wymiarze lokalnym, Nagrody Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej lub społecznej, zwłaszcza w zakresie twórczości naukowej, artystycznej i działalności gospodarczej. Otrzymali je: Krystyna Korcz, nauczycielka języka polskiego i instruktor teatralny, przygotowująca młodzież do indywidualnych konkursów recytatorskich; prof. dr hab. Tadeusz Markowski, szef Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, autor ponad dwustu publikacji z zakresu szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej, prowadzący wykłady z planowania przestrzennego i teorii rozwoju regionalnego, kierownik zespołu, który opracował pierwszą strategię rozwoju ekonomicznego Łodzi; prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej, wybitny uczony w dziedzinie mikroelektroniki i informatyki (nieobecny na uroczystości, służbowo przebywa poza granicami kraju); Ignacy Gustaw Romanowski, dziennikarz, krytyk sztuki, publicysta i prawnik, redaktor naczelny kwartalnika Kronika Miasta Łodzi; prof. dr hab. Marian Wilk, rektor Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, specjalista w dziedzinie najnowszej historii powszechnej, historii Rosji oraz historii dyplomacji watykańskiej.

Ponadto wręczonych zostało dwadzieścia jeden Odznak Za Zasługi dla Miasta Łodzi.

S.B.