Młodzi naukowcy doradzają

08-10-2013

Doktor Agnieszka Kurczewska, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości MSP Uniwersytetu Łódzkiego, 23 maja została powołana na członka IV kadencji Rady Młodych Naukowców.

Rada jest organem doradczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do jej zadań należy: identyfikowanie obecnych i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz popularyzowanie wśród młodych naukowców mechanizmów finansowania nauki.

W radzie zasiada osiemnastu członków reprezentujących różne obszary wiedzy, wybranych spośród trzystu zgłoszonych kandydatów. Jej kadencja trwa dwa lata.

(sb)