Nagrodzony doktor

08-10-2013

Doktor Jakub Parnes z Uniwersytetu Łódzkiego został laureatem nagrody w konkursie im. dr. Pawła Stępki, organizowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego na najlepszą rozprawę doktorską oraz książkę poświęcone mediom elektronicznym.

Młody naukowiec UŁ zwyciężył w kategorii najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny mediów elektronicznych za dysertację nt. Rola lokalnych mediów internetowych w procesie kształtowania się informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie aglomeracji łódzkiej.

Jego praca poświęcona jest analizie nieformalnych grup organizujących się na portalach społecznościowych, by prowadzić różnego rodzaju akcje wywierające nacisk na władze Łodzi, m.in. w sprawie polepszenia rozwiązań dla rowerzystów.

Oprac.: (sb)