Złoto dla dendrymerów

08-10-2013

Złoty Medal 112. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lepine 2013 w Paryżu przyznany został Uniwersytetowi Łódzkiemu za wyniki badań uzyskane na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

Chodzi tu o nanocząstki dendrymerowe w postaci polimeru do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej. Medal przyznano w kategorii wynalazki medyczne. Prezentację targową przygotowało Centrum Transferu Technologii UŁ.

Nagrodzony wynalazek stanowi efekt pracy zespołu naukowców wspomnianego wcześniej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ: prof. Marii Bryszewskiej, prof. Barbary Klajnert i dr Idy Franiak-Pietrygi oraz dr. Dietmara Appelhansa z Instytutu Polimerów w Dreźnie.

Oprac.: (sb)