Debata platońska

08-10-2013

Studenci oraz ich koledzy, członkowie działającego przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego Koła Młodych Klasyków wpadli na pomysł nietypowego eksperymentu. Dzięki ich inicjatywie oraz pomocy pracowników naukowych 28 maja w siedzibie katedry odbyła się pierwsza debata platońska nt. Przekonać czy dotrzeć do prawdy ? o istocie dyskusji.

W spotkaniu prowadzonym przez Annę Szymańską oraz Magdalenę Cieślikowską-Ryczko (członkinie Zarządu Koła Młodych Klasyków) wzięli udział studenci, doktoranci oraz pracownicy katedry. Eksperyment odbył się pod hasłem: Więc z wielu powodów należy o czymś rozmawiać, a nie spać, kiedy jest południe, a jego głównym celem było przybliżenie słuchaczom dialektyki platońskiej oraz próba wykorzystania jej zasad w praktyce.

Zgodnie z pierwszym punktem programu, dwóch studentów pierwszego roku przedstawiło fragmenty platońskiego dialogu Ion. W rolę Sokratesa wcielił się Aleksander Blausz, zaś w Iona ? Szymon Wasłowski. Na podstawie zaprezentowanego przez nich fragmentu tekstu prof. Joanna Sowa, kierownik katedry, omówiła główne cechy starożytnego dialogu, sposób, w jaki wymieniano myśli oraz podkreśliła, że głównym celem takiej debaty było dotarcie do prawdy, nie zaś przekonanie oponenta do własnego zdania.

Kulminacją spotkania była improwizowana debata z próbą zachowania platońskich zasad między uczestnikami studiów magisterskich ? Maciejem Kamińskim oraz Przemysławem Szewczykiem. Podjęli oni kwestię miejsca studiów humanistycznych w dzisiejszej edukacji oraz zasadności uczenia się łaciny na poziomie szkół gimnazjalnych, średnich oraz wyższych. Dialog został przeprowadzony w myśl wzajemnej grzeczności; uważnego słuchania rozmówcy i zrozumienia jego punktu widzenia.

Na koniec wywiązała się ożywiona dyskusja między słuchaczami, zarówno na temat zaproponowany przez przedmówców, jak i samej idei dyskutowania, która rażąco odbiega od swych korzeni w świecie dzisiejszych mediów i debat politycznych.

x x x

Mamy nadzieję, że tak owocne w dyskusje wtorkowe spotkanie stanie się od przyszłego semestru zaczątkiem cyklu warsztatów w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ.

Helena Sygnet