Promocje habilitacyjne

07-10-2013

Doktor hab. TOMASZ CIEŚLAK, dr hab. MARTA DYNEL, dr hab. MARIUSZ GOŁĄB, dr hab. AGNIESZKA KŁOSIŃSKA-NACHIN, dr JOANNA NOWAKOWSKA-OZDOBA, dr PIOTR PIETRYCH, dr hab. DANUTA SZAJNERT, dr hab. MAGDALENA SZEFLIŃSKA-BARAN (Wydział Filologiczny); dr hab. ALEKSANDR BOŁDYREW, dr hab. WITOLD GLINKOWSKI, dr hab. DARIUSZ JEZIORNY, dr hab. JOLANTA KOLBUSZEWSKA (Wydział Filozoficzno-Historyczny); dr hab. JAROMIRA TOŚKA (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); dr hab. KRZYSZTOF EJSMONT, dr hab. ANNA IGNACZAK, dr hab. BERNARD MARCINIAK, dr hab. BORYS OŚMIAŁOWSKI, dr hab. SŁAWOMIRA SKRZYPEK (Wydział Chemii); dr hab. ANNA KRZEŚLAK, dr hab. MAŁGORZATA OŻGO, dr hab. JUSTYNA POLIT, dr hab. KATARZYNA POPŁOŃSKA, dr hab. JOANNA SALUK, dr hab. ANNA SIP, dr hab. BOGDAN SMYK (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr hab. MARCIN WÓJCIK (Wydział Nauk Geograficznych); dr hab. JACEK CHLEBNY, dr hab. RYSZARD SZAŁOWSKI (Wydział Prawa i Administracji); dr hab. ANDRZEJ BOCZKOWSKI, dr hab. WALDEMAR FLORCZAK, dr hab. JERZY KORZENIEWSKI, dr hab. ADAM SADOWSKI (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); dr hab. AGNIESZKA ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA (Wydział Zarządzania).