Nagrody stowarzyszenia księgowych

07-10-2013

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała nagrody w XLIV edycji swojego konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości.

Nagrodę główną im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana otrzymał prof. Tomasz Wnuk-Pel z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę habilitacyjną nt. Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce. Rozprawa została napisana pod kierunkiem prof. Anny Szychty.

Ponadto kapituła konkursu przyznała nagrody za prace doktorskie:

I stopnia, którą otrzymał dr Dariusz Jędrzejka z UŁ ? dysertacja nt. Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa. Kluczowe uwarunkowania i konsekwencje zwiększania przejrzystości spółek giełdowych, promotor: prof. Monika Marcinkowska;

III stopnia, którą otrzymał dr Michał Wiatr z UŁ ? za pracę nt. Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej ? propozycja modelu, promotor: prof. Ewa Śnieżek.

Przyznano również nagrody za prace magisterskie:

II stopnia, którą otrzymał mgr Przemysław Pilarz z UŁ za pracę nt. Polityka rachunkowości i kreatywna rachunkowość a agresywna rachunkowość i fałszowanie sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, promotor: prof. Monika Marcinkowska

III stopnia, którą otrzymała mgr Żaneta Pietrzak za pracę nt. Tradycyjne podejście do budżetowania a budżetowanie zgodnie z koncepcją ABC w przedsiębiorstwie, promotor: dr Halina Waniak-Michalak. Wyróżnienia otrzymały: mgr Ewelina Nitecka-Burzawa za pracę magisterską nt. Wykorzystanie rachunku kosztów działań (ABC) i rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) do oceny rentowności produktów firmy Bramex, której promotorem była dr Halina Waniak-Michalak oraz Agata Gieraga za pracę dyplomową nt. Prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym a oczekiwania inwestorów, promotor dr Jacek Gad.

Oprac.: (sb)