Profesor Robin Lyth Hudson

07-10-2013

Urodził się 4 maja 1940 r. w Aberdeen w Szkocji. Studiował w latach 1958?1964 na Uniwersytecie w Oksfordzie. Zdobycie tytułu magistra z wyróżnieniem zajęło mu tylko trzy lata, później pracował tam jako pomocnik wykładowcy (tutor) w koledżach St Peter?s i Pembroke. W roku 1966 uzyskał stopień doktora matematyki.

Większa część jego kariery naukowej związana jest z Uniwersytetem w Nottingham, gdzie pracował w latach 1964?1998. Następnie spędził kilka lat na Trent University, także w Nottingham, zaś przez ostatnie lata był zatrudniony na Uniwersytecie w Loughborough. Obecnie jest emerytowanym profesorem wspomnianych wcześniej uczelni.

Autor ponad stu oryginalnych prac naukowych, publikowanych w najpoważniejszych czasopismach matematycznych i fizycznych. Od początku swojej działalności naukowej interesował się kwantowymi aspektami teorii prawdopodobieństwa. W 1971 r. opublikował, wraz z C.D. Cushen, twierdzenie graniczne dla par kanonicznych (położenia i pędu): A quantum-mechanical central limit theorem, J. Appl. Prob. 8 (1971), s. 454-469. Potem zainteresował się niekomutatywnymi martyngałami i rachunkiem stochastycznym. Kluczową dla rozwoju tej dyscypliny (w roku 1991 otrzymała własny numer 81S25 w Matematycznej Klasyfikacji Przedmiotowej MSC) okazała się wspólna praca z wybitnym matematykiem hinduskim K.R. Parthasarathym nt. kwantowej formuły Ito: Quantum Ito?s formula and stochastic evolutions, Comm. Math. Phys. 93 (1984), no. 3, s. 301-323.

Wypromował trzynastu doktorów, wśród nich dwóch wybitnych matematyków: Davida Applebauma, autora świetnych podręczników z teorii prawdopodobieństwa, profesora uniwersytetu Nottingham Trent oraz Martina Lindsaya, obecnie profesora Uniwersytetu w Lancaster. Był wielokrotnie zapraszany w charakterze profesora wizytującego, m.in. na University of Denver, University of Texas, University of Colorado, Indian Statistical Institute oraz na uniwersytety europejskie: w Strasbourgu, Grenoble, Heidelbergu, Bratysławie. W roku 2002 spędził cztery miesiące na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Godne uwagi jest również członkostwo prof. R.L. Hudsona w komitetach redakcyjnych kilku ważnych czasopism, obecnie przede wszystkim Infinite Dimensional Analysis and Quantum Probability, a w przeszłości Journal of Physics A. Przez wiele lat był też członkiem brytyjskiej komisji grantowej EPSRC. Profesor ma żonę Olgę Geraldine Margaret Hudson i czworo dzieci. W swoim domu w Southwell pod Nottingham z niezwykłą gościnnością podejmują przyjaciół i znajomych z całego świata; wielokrotnie mieli przyjemność przebywać tam też łódzcy matematycy. Jednym z najważniejszych sprzętów w tym domu jest pianino, na którym gospodarz gra dzieła ukochanych kompozytorów, wśród nich również Chopina. Zainteresowania muzyczne uczonego są jednak szersze: potrafi grać na organach i przez wiele lat był członkiem chóru w Southwell.

Oprac: Stanisław Goldstein Zdjęcie: Plik: Hudson - foto