Uhonorowani Złotą Odznaką UŁ

08-10-2013

Profesor nadzw. dr hab. Marek Adamczewski, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Bauer, Iwona Cieniewska-Zajdel, mgr Małgorzata Cieślak, Maria Cybulska, prof. nadzw. dr hab. Iwona Czechowska, dr Robert Dzięcielski, dr Jacek Forysiak, mgr Anna Helbik, Dorota Kasprzyk, mgr inż. Andrzej Kowara, mgr Zygfryd Kuchta, dr Magdalena Kwiatkowska, dr Anna Makarczuk, mgr Elżbieta Malesa, Małgorzata Pieńkowska, mgr Zbigniew Piotrowicz, mgr Elżbieta Scendo, dr Kordian Smoliński, dr Nella Stolińska-Pobralska, Wiesława Studzińska, Ewa Szulc, dr Lucyna Wachecka-Kotkowska, mgr Iwona Wesół.