Zasłużonym i przyjaciołom uczelni

08-10-2013

Uroczyste posiedzenie Senatu UŁ z okazji 68. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się 24 maja w Auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Otworzył je prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, który też wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Skrót tego wystąpienia zamieszczamy na s. xxx. Napłynęły liczne gratulacje i życzenia od przedstawicieli władz i przyjaciół uczelni adresowane do całej społeczności uniwersytetu, a wśród nich list specjalny od prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego (przedruk s. xxx).

Senat UŁ podjął uchwałę o przyznaniu Medali Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego) pięciu wybitnym pracownikom uczelni. Otrzymali je: prof. Adam Sławomir Gala (Wydział Filologiczny), prof. Ryszard Jajte (Wydział Matematyki i Informatyki), prof. Krzysztof Jażdżewski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), prof. Jerzy Kmieciński (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), prof. Eugeniusz Kwiatkowski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Sześciu osobom wręczone zostały Medale Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ). Odznaczenie to zostało ustanowione z okazji 60-lecia Uniwersytetu Łódzkiego i przyznawane jest i blisko związanym z UŁ. Uhonorowano nim: prof. Jana Stanisława Lipińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistę w dziedzinie funkcji rzeczywistych; prof. Arkadiusza Płoskiego z Politechniki Świętokrzyskiej, specjalistę w dziedzinie geometrii analitycznej zespolonej i teorii osobliwości; Janusza Trzcinkę, dyrektora ds. organizacji firmy DALKIA Łódź SA; prof. Yair Sharana z Tel Aviv University, koordynatora wielu międzynarodowych projektów, w których udział bierze, m.in. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; prof. Jana Żylicza, z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalisty w dziedzinie wybranych zagadnień fizyki jądrowej oraz zjawisk z pogranicza  fizyki jądrowej i atomowej. W imieniu uczonego, który nie mógł przybyć na uroczystość, medal odebrał prof. Józef Andrzejewski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

W minionym roku Medalem Universitatis Lodziensis wyróżniona została ambasada Australii w Polsce, z którą uczelnią łączy wieloletnia współpraca. Odznaczenie wręczone zostało Jean Dunn, ambasador Australii. Przyznanym również w roku ubiegłym Medalem Universitatis Lodziensis uhonorowano Petera Gärdernforsa z Uniwersytetu w Lund, profesora kognitywistyki, jednego z najsłynniejszych szwedzkich filozofów.

Medale Uniwersytet Łódzki w służbie społeczeństwu i nauce przyznano siedemnastu zasłużonym pracownikom uczelni (lista na s. xxx), a Złote Odznaki UŁ ? dwudziestu czterem (lista na s. xxx).

Po raz drugi wręczono Nagrody Naukowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, której jednym z celów statutowych jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej. Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2011?2012 przyznano w czterech kategoriach, a w każdej z kategorii: młodemu pracownikowi UŁ (do 35. roku życia) i uczestnikowi studiów doktoranckich. Otrzymali je:

? nauki przyrodnicze i geograficzne ? dr hab. Marcin Wójcik, młody pracownik naukowy (Wydział Nauk Geograficznych) i mgr Karol Ciepluch, uczestnik studiów doktoranckich (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

? nauki społeczne ? dr Iwa Kuchciak, młody pracownik naukowy (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) i mgr Aneta Tyc, uczestnik studiów doktoranckich (Wydział Prawa i Administracji)

? nauki ścisłe ? dr Krzysztof Andrzejewski, młody pracownik naukowy (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) i mgr Justyna Dominikowska (Wydział Chemii)

? nauki humanistyczne ? dr Bartosz Żukowski, młody pracownik naukowy (Wydział Nauk o Wychowaniu) i mgr Aneta Strzelecka, uczestnik studiów doktoranckich (Wydział Filologiczny).

W uroczystości uczestniczyli: Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki; Marcin Bugajski, wicemarszałek województwa łódzkiego; Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi. Obecni byli poprzedni rektorzy UŁ:  prof. Romuald M. Skowroński , prof. Leszek Wojtczak, prof. Wiesław Puś.

Na zakończenie Chór Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłko wykonał Gaude Mater Polonia.

x x x

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w Auli im. Profesora Wacława Szuberta odbyły się promocje habilitacyjne (lista na s. xxx ) i doktorskie. Dyplomy doktorskie wręczone zostały stu osobom. W dotychczasowej historii Uniwersytetu Łódzkiego nadane zostały 1092 stopnie naukowe doktora habilitowanego i 4998 stopni naukowych doktora.

S.B.