Współtwórcy probabilistyki kwantowej

08-10-2013

W Pałacu Biedermanna 3 czerwca odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Robinowi Lyth Hudsonowi. 

Po otwarciu posiedzenia przez prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ, laudację wygłosił prof. Stanisław Goldstein  z Wydziału Matematyki i Informatyki, promotor w przewodzie o nadanie tytułu doktora hc.

Robin L. Hudson jest wybitnym matematykiem angielskim, jednym z twórców dyscypliny matematycznej znanej dziś jako probabilistyka kwantowa. W tej dziedzinie pozostaje niekwestionowanym autorytetem jako współtwórca pierwszych kwantowych twierdzeń granicznych oraz najistotniejszych twierdzeń kwantowego rachunku stochastycznego (sylwetka naukowa na s. xxx).

Podczas kulminacyjnego punktu uroczystości rektor UŁ powiedział, m.in.: ? Nadaję panu profesorowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego tym samym przyjmując pana profesora do grona społeczności akademickiej naszej uczelni. Cieszę się, że w gronie doktorów honoris causa ma ona tak znakomitą osobistość. W imieniu senatu i swoim własnym gratuluję i składam najserdeczniejsze życzenia dalszych osiągnięć i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Recenzentami w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego byli: prof. Martin Lindsay z Lancaster University, prof. Marek Bożejko z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Adam Paszkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego.

(sb)