Stopka redakcyjna

05-05-2014

Kronika Uniwersytetu Łódzkiego

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz
tel.: 607-583-241

Zespół redakcyjny:

Sebastian Buzar ? serwis fotograficzny
Aneta Danowicz
Radosław Dziubich
Michał Kędzierski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska
Paulina Czarnek
Janusz Hereźniak
Krzysztof A. Kuczyński
Jakub Pokusa

Okładka:

Solidarni z Majdanem ? wiec poparcia dla protestujących na Ukrainie (19 lutego, Skwer Hertzów) z udziałem zagranicznych studentów, słuchaczy, pracowników i przedstawicieli władz Uniwersytetu Łódzkiego
Fot.: Andrzej Kwedo

Adres redakcji:

90-131 Łódź
ul. Lindleya 8
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika

http://spoti.pl/unilodz/publikacje

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 25 marca 2014 r.