Intelligenti pauca.

30-04-2014

Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est ? Gdzie człowiek, tam i okazja do wyświadczenia dobrodziejstw

(Seneka)

Faber est quisque suae fortunae ? Każdy jest kowalem własnego losu

(Appiusz Klaudiusz)

Amor sceleratus habendi ? Niszcząca żądza posiadania

(Owidiusz)

Vita mancipio nulli datur, omnibus usu ? Życia nikt nie otrzymuje na własność, tylko do użytku

(Lukrecjusz)

Aut bibat, aut abeat ? Albo niech pije, albo niech odejdzie

(przysłowie greckie przywołane przez Cycerona)

Felix, quem faciunt aliena pericula cautum ? Szczęśliwy, kogo cudze nieszczęście uczy ostrożności

(przysłowie średniowieczne)

Amicus Plato, sed magis amica veritas ? Przyjacielem Plato, lecz większą przyjaciółką prawda

(Arystoteles)

Nemo ante mortem beatus ? Nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią

(Solon)

Bis vincit, qui se vincit in victoria ? Dwa razy zwycięża, kto siebie zwycięża w zwycięstwie

(Publiusz Syrus)

Pulvis et umbra sumus ? Prochem jesteśmy i cieniem

(Horacy)

Ea vita beata est, quae eadem honesta ? Takie życie jest szczęśliwe, które jest zarazem chwalebne

(Cyceron)


Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa