Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 9 grudnia 2013 r.

30-04-2014

Wysłuchał informacji o pracach nad Strategią UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2013.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu UŁ w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go na uczelni.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 458 Senatu UŁ z 02.04.2012 r. w sprawie zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Mudanjiang Normal University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Lanzhou University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersity of Burdwan (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie partnerstwa w European University Foundation-Campus Europae między Uniwersytetem Łódzkim a The University of Novi Sad (Serbia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie partnerstwa w European University Foundation-Campus Europae między Uniwersytetem Łódzkim a Novgorod State University ? NovSU (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie partnerstwa w European University Foundation-Campus Europae między Uniwersytetem Łódzkim a St. Petersburg State University (Rosja).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 stycznia 2014 r.

Wyraził opinię w sprawie przedstawionego przez Radę Biblioteczną kandydata na dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 173 Senatu UŁ z 13 maja 2013 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2014/2015.

Wysłuchał informacji dotyczącej wdrożenia systemu KSI.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia prowizorium na pierwsze półrocze 2014 r.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania na Uniwersytecie Łódzkim modelu w zakresie zarządzania uczelnią.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania modelu zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie pracownikom UŁ Nagrody Miasta Łodzi (prof. Krystynie Radziszewskiej z Wydziału Filologicznego, prof. Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, prof. Tadeuszowi Marszałowi z Wydziału Nauk Geograficznych, prof. Grzegorzowi Mlostoniowi z Wydziału Chemii).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja VII Domu Studenta.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 3.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of Central Missouri (USA).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Błagowieszczeńskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Petersburskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Turar Ryskulov Kazakh Economic University (Kazachstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad de Buenos Aires (Argentyna).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Universidad Nacional de Colombia, Kolumbia.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad Nacional Costarricence (Kostaryka).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Faculdad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede (Chile).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador (Ekwador).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad de El Salvador (Salwador).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universitat Autonoma de Barcelona (Hiszpania).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Guatemala (Gwatemala).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of Hull (Wielka Brytania).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad Nacional Autónoma de México (Meksyk).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Univerisdad Centroamericana (Nicaragua).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Pontificia Universidad Católica del Perú (Peru).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Faculdad Latinoamericana de Ciencias Sociales Uruguay (Urugwaj).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Freie Universitat Berlin (Niemcy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidade Estadual de Campinas (Brazylia).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył nominację na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

? prof. dr. hab. Andrzejowi Wałkówskiemu (Wydział Filologiczny UŁ).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 17 lutego 2014 r.

Przyjął sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej za rok 2013.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Pozawydziałowej Komisji Oceniającej.

Przyjął sprawozdanie z działalności Wydawnictwa UŁ za rok 2013.

Przyjął plan wydawniczy na rok 2014.

Wysłuchał informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Uczelnianej Komisji Oceniającej.

Wysłuchał informacji na temat obszaru KIOD (karta indywidualnych obciążeń dydaktycznych: statystyka etatowa i dotycząca liczebności grup).

Podjął uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 337 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 9 maja 2011 r. w sprawie: uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2014/15.

Przyjął terminarz rekrutacyjny ? rekrutacja na rok akademicki 2014/2015.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad de la Republica ? UselaR (Urugwaj).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Tiranie (Albania).

W części uroczystej rektor UŁ

wręczył nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

? prof. dr. hab. Zbigniewowi Góralowi (Wydział Prawa i Administracji UŁ)

? prof. dr. hab. Bogusławowi Brodzie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ)

wręczył nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

? dr. hab. Marcinowi Wójcikowi (Wydział Nauk Geograficznych UŁ).

M.P.