W skrócie

30-04-2014

Uniwersytet Łódzki ? wraz z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Warszawską ? znalazł się wśród stu najlepszych placówek naukowych dwudziestu tzw. rynków wschodzących w rankingu Times Higher Education ? renomowanego brytyjskiego tygodnika.


Monika OlejnikRenata Hofman, studentki trzeciego roku finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ, a także członkinie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA UŁ zajęły I miejsca na VIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej nt. Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Zorganizowało ją  w dniach 27-29 listopada minionego roku Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej AUDYT Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Natalia Tomczyk, absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Jej praca nt. Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.


Rada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ zorganizowała 12 grudnia ubiegłego roku spotkanie w siedzibie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej uniwersytetu, podczas którego ks. prof. Sławomir Szczyrba z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi wygłosił referat nt. Wiara ze spotkania? Ku ożywieniu starego paradygmatu. Następnie odbyła się dyskusja.


Wernisaż wystawy fotografii Roma culture. Past & prezent odbył się 5 grudnia ubiegłego roku galerii Inter Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Ekspozycję zrealizowano w międzynarodowym projekcie Campus Culturae we współpracy ze Studii Romani ? partnerem z Bułgarii.


Pożegnanie budynku łącznika UŁ przy ul. Narutowicza 61/63 ? ważnego miejsca na akademickiej mapie Łodzi, z którym związane jest wiele wydarzeń historycznych ? połączone z rocznicą strajków roku 1981, odbyło się 14 grudnia minionego roku. Zorganizowanemu z tej okazji spotkaniu towarzyszył koncert Tria Łódzko-Chojnowskiego.


Świąteczne spotkanie Uniwersytetu Twórczego odbyło się 16 grudnia ubiegłego roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ. Towarzyszyły mu prezentacja książki prof. Jarosława Płuciennika pt. Twórczy uniwersytet ? twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz połączone z degustacją potraw, sporządzonych według starożytnych receptur, wystąpienie prof. Macieja Kokoszki

nt. Chleb codzienny Greków.


Podsumowana została zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska zgromadzonych podczas akcji Psia Kość! Przez cały listopad poprzedniego roku studenci i pracownicy uniwersytetu mogli zostawiać dary w specjalnych punktach rozmieszczonych w różnych punktach kampusu. Zebrano 150 kg karmy, a także koce, zabawki i akcesoria potrzebne psom i kotom. Wszystkie dary przekazane zostały do schroniska dla zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej.


Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, przy udziale Katedry Historii Średniowiecznej, zorganizował 9 stycznia wykład nt. Poeci i dyplomaci. Lechoń i Wierzyński w Nowym Jorku, który wygłosiła dr hab. Beata Dorosz z Instytutu Badań Literackich w Warszawie.


Już po raz piąty absolwenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ świętowali wspólnie ukończenie studiów. Najlepsi z nich otrzymali nagrody i obiecujące propozycje staży od wydziałowej Rady Biznesu. Dyplomy odebrali absolwenci: finansów i rachunkowości, ekonomii, ekobiznesu, europeistyki, gospodarki przestrzennej, informatyki i ekonometrii, socjologii, polityki społecznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych..


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła projekt Unikatowe druki periodyczne ukazujące się do 1945 roku na terenie Łodzi dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na upowszechnianie nauki. Przedsięwzięcie dotyczyło konserwacji, digitalizacji oraz umieszczenia materiałów w bibliotece cyfrowej.


W semestrze letnim tego roku akademickiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ ruszyły pierwsze w Polsce studia podyplomowe z rzeczoznawstwa uzbrojenia.

Zapisać na nie mogli się również słuchacze studiów magisterskich.


W Sali Kominkowej Pałacu Biedermanna 26 lutego odbył się II Wykład Ekspercki Absolvent VIP nt. Inteligentnie wielokanałowy, zaangażowany społecznościowo, będący elementem cyfrowego ekosystemu? Ewolucja metod współpracy banku z klientem. Wygłosił go Jarosław Kroc, prezes polskiego oddziału Accenture ? globalnej firmy świadczącej usługi w zakresie konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zrealizowała projekt Unikatowe polonika z XVI-XVII wieku dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidzianych na działalność upowszechniającą naukę. Przedsięwzięcie obejmowało konserwację, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w bibliotece cyfrowej.


Bogato ilustrowany gościnny wykład nt. LEPCIS MAGNA A ROMAN CITY IN THE SAND wybitnego, światowej sławy archeologa, wykładowcy na Uniwersytecie w Oksfordzie (Jesus College), autora wielu cenionych publikacji z zakresu archeologii i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu ? prof. Michaela Vickersa ? odbył się 26 lutego w Instytucie Archeologii UŁ.


Pracownia Informacyjno-Badawcza Studiów Kanadyjskich oraz Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych 7 marca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zorganizowały Dzień Arktyki. Z tej okazji otwarto wystawę pn. Arktyka, której eksponaty udostępnione zostały przez Ambasadę Kanady w Warszawie.


Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ oraz Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przygotowały w siedzibie BUŁ ekspozycję prac plastycznych Danuty Radek-Pankowskiej zatytułowaną Autoportret kobiety. Dekonstrukcje ? studia ? transpozycje. Ekspozycja otwarta 7 marca potrwa do 4 kwietnia.


Stowarzyszenie Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej zaprosiło nas 22 marca do Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ na interdyscyplinarne seminarium nt. Tożsamość kulturowa Ameryki a imigracja. Problematyka seminarium miała nawiązać m.in. do działań Fundacji Kościuszkowskiej na rzecz zniesienia wiz amerykańskich dla obywateli RP. W spotkaniu, o charakterze otwartym, zapowiedziano udział przedstawicieli: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz członków Board of Trustees Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.


Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a na Wydziale Prawa i Administracji UŁ(CMPP) rozpoczęło międzynarodowy cykl wykładów pn. Co to znaczy być dzisiaj Środkowowschodnim Europejczykiem? Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Krzysztof Zanussi, doktor honorowy UŁ. Wprowadzenia dokonał prof. Zbigniew Rau, kierownik CMPP.

Wybrał i oprac.: (sb)