Pamięci Profesora Stanisława Gerstmanna

30-04-2014

W Instytucie Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 12 grudnia minionego roku, w trzydziestą rocznicę tragicznej śmierci Profesora Stanisława Gerstmanna, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać tego uczonego, człowieka realizującego głębokie wartości humanistyczne.

Składanie kwiatów pod odsłoniętą już tablicą upamiętniającą trzydziestą rocznicę tragicznej śmierci Profesora Stanisława Gerstmanna i Jego syna Przemysława

Składanie kwiatów pod odsłoniętą już tablicą upamiętniającą trzydziestą rocznicę tragicznej śmierci Profesora Stanisława Gerstmanna i Jego syna Przemysława

Fot. http://ptp-lodz.pl/author/mb/

Stanisław Gerstmann był pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1959?1981. Z Jego inicjatywy powstały w Łodzi na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ studia psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, współtworzył program studiów psychologicznych w Polsce oraz koordynował system kształcenia psychologów.

W uroczystości uczestniczyli: prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ; prof. Danuta Urbaniak-Zając, dziekan Wydziału o Wychowaniu oraz członkowie najbliższej rodziny Gerstmannów. Po jej zakończeniu ? pod tablicą upamiętniającą również trzydziestą rocznicę tragicznej śmierci dr. Przemysława Gerstmanna, adiunkta w Zakładzie Psychologii UŁ, syna Profesora ? wiązanki kwiatów złożyli, m.in.: reprezentanci Uniwersytetu Łódzkiego, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, rodziny tragicznie zmarłych naukowców oraz młodzieży akademickiej.

Oprac.: (sb)