Za zasługi dla austriackiej nauki i sztuki

05-05-2014

Profesor Joanna Jabłkowska, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego, 10 grudnia minionego otrzymała Krzyż Honorowy Republiki Austrii I Klasy Za Zasługi dla Nauki i Sztuki.

Jabłkowska Joanna

To wysokie odznaczenie zostało jej wręczone w Warszawie przez dr. Thomasa Buchsbauma, ambasadora austriackiego w Polsce. Łódzką nauczyciel akademicką wyróżniono w ten sposób za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia austriackiej kultury i literatury w Polsce; współpracę z austriackim uniwersytetami, zaangażowanie w projekty naukowe dotyczące Austrii, popularyzację kultury Austrii wśród polskich studentów.


Profesor jest kierownikiem Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002?2005 sprawowała funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego, a w latach 2008?2012 prorektora UŁ ds. programów i jakości kształcenia.

Oprac: (sb)