Filologia i poddębickie liceum

30-04-2014

W Poddębicach 10 grudnia ubiegłego roku odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

Współpraca tego wydziału uczelni z poddębicką szkołą obejmie kształcenie klas humanistycznych i będzie realizowana poprzez uczestnictwo młodzieży LO w pracach kół naukowych studentów filologii polskiej oraz w wykładach otwartych Wydziału Filologicznego UŁ. Przewiduje się organizowanie specjalnych wykładów, prelekcji i warsztatów prowadzonych w liceum przez nauczycieli akademickich, patronat nad międzyszkolnymi konkursami przedmiotowymi organizowanymi przez szkołę, wymianę doświadczeń między pracownikami Instytutu Filologii Polskiej UŁ i nauczycielami LO oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjnych, a także wspólne działania informacyjne i promocyjne.

Porozumienie sygnowali: prof. Piotr Stalmaszczyk, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ oraz mgr Maria Wójcik, dyrektor poddębickiego LO. Obecni byli: przedstawiciele łódzkiej uczelni: prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i dr Irena Hübner, pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. współpracy ze szkołami; nauczyciele i uczniowie poddębickiej placówki oświatowej oraz goście z zaprzyjaźnionych liceów i innych szkół województwa łódzkiego.

Profesor P. Stalmaszczyk wygłosił wykład inauguracyjny. Uroczystość zakończył koncert przygotowany przez uczniów.

Oprac.: (sb)