Kształcą się i poznają Polskę

24-04-2014

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego jest jednym z wiodących wydziałów uczelni przyjmujących studentów zagranicznych korzystających z programu Mobility Direct.

W semestrze zimowym w wymianie studenckiej uczestniczyli młodzi ludzie z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Japonii kształcąc się w językach angielskim i rosyjskim. Słuchacze podjęli także naukę języka polskiego.

Grupa studentów programu Mobility Direct na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ na tle gmachu Sejmu RP

Grupa studentów programu Mobility Direct na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ na tle gmachu Sejmu RP

Poza zajęciami akademickimi wydział zaoferował bogaty program dodatkowych wykładów i spotkań, a także wycieczek pozwalających lepiej poznać Łódź i Polskę. Studenci odwiedzili Sejm RP, Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Miasta w Koluszkach. Spotkania te były uzupełnieniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku politologia.

Ponadto słuchacze uczestniczyli w obradach wydziałowego Klubu Studentów Międzynarodowych prowadzonego przez dr Agatę Włodarską, pełnomocnika dziekana ds. programu Mobility Direct i ECTS, wymieniając doświadczenia dotyczące studiów oraz dzieląc się informacjami o swych macierzystych uczelniach.

W semestrze letnim nowa grupa studentów rozpocznie semestralną naukę na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Pierwszy tydzień ich pobytu w Łodzi będzie obfitował w liczne spotkania i wykłady przybliżające im zarówno Uniwersytet Łódzki, jak i Łódź.

Agata Włodarska