Konkursowe nagrody

24-04-2014

Z nagrodami wróciły studentki i absolwentki Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczące w ogólnopolskich konkursach rozpisanych przez studenckie koło naukowe z Krakowa i jedno z ministerstw.

W konkursie na wygłaszane referaty Monika OlejnikRenata Hofman, słuchaczki trzeciego roku finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA UŁ, zajęły pierwsze miejsce na VIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej nt. Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Zorganizowało ją  w dniach 27-29 listopada minionego roku Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej AUDYT Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Natalia Tomczyk, absolwentka kierunku turystyka i rekreacja, prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Jej praca nt. Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

Oprac.: (sb)