Polska i Brazylia bliższe niż się wydaje

28-04-2014

Wystawa Polska i Brazylia bliższe niż się wydaje została przygotowana w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Brazylią przypadającej 27 maja 2010 r. Jej wernisaż odbył się 5 lutego.

Na ekspozycji składającej się trzydziestu dwu plansz o wymiarach 70x100 cm zaprezentowane zostały fotografie, reprodukcje dokumentów oraz materiały informujące o ważnych wydarzeniach w różnych dziedzinach stosunków między wcześniej wymienionymi państwami w okresie ich dziewięćdziesięcioletniej historii oraz istotnych faktach w ponadstuczterdziestoletniej historii polskiej emigracji do Brazylii, a także dziejach tamtejszej Polonii.

Wystawa obrazuje bardzo bliskie i bogate relacje międzypaństwowe zarówno w sferze stosunków politycznych, gospodarczych, jak również współpracy kulturalnej i naukowej. Zwiedzającym udostępniono zdjęcia z wizyty Lecha Wałęsy, prezydenta RP w Brazylii w lutym 1995 r. oraz wizyty prezydenta Brazylii Fernanda Henrique Cardosa w Warszawie w lutym 2002 r. Były to pierwsze w historii obydwu państw wizyty na szczeblu prezydenckim.

Zaprezentowane na wystawie materiały dotyczące polskiej emigracji do Brazylii pokazały, że związki między obu narodami mają znacznie dłuższą historię niż dziewięćdziesiąt lat, bowiem w 2009 r. obchodzona była sto czterdziesta rocznica emigracji Polaków do Brazylii. Pierwsze wzmianki o pobycie naszych rodaków w tym kraju sięgają połowy wieku XVII. Największe skupiska potomków polskich imigrantów znajdują się w trzech stanach południowych Brazylii: Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul oraz w największych miastach, takich jak: Rio de Janeiro, S?o Paulo oraz Kurytyba.

Przygotowanie ekspozycji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ambasady Federacyjnej Republiki Brazylii i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Częściowo wystawa została wsparta również przez Agencję Promocji Eksportu i Inwestycji ApexBrasil w Warszawie oraz Towarzystwo Polsko-Brazylijskie.

Jej autorem był Stanisław Pawliszewski, prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego, były ambasador RP w Brazylii.

Wystawę zorganizowały: Towarzystwo Polsko-Brazylijskie, Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Czynna była do 5 marca.


Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności ze względu na swą bogatą treść informacyjną oraz atrakcyjną oprawą graficzną i staranne przygotowanie.

Przypomnijmy, że w Brazylii żyje około 1,5 miliona obywateli polskiego pochodzenia. Państwo to jest drugim ? po Stanach Zjednoczonych Ameryki ? krajem, w którym osiedliła się największa liczba polskich emigrantów.

Oprac.: (sb)