Rektorzy na politechnice

30-04-2014

Na Politechnice Łódzkiej 21 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Uczelnia gościła ponad dwudziestu rektorów z całego kraju.

Spotkanie poświęcone było, m.in., nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o zasadach finansowania nauki, w tym finansowaniu badań podstawowych i stosowanych. Ponadto obradowano nad projektami europejskimi w nowej perspektywie finansowej 2014?2020, a szczególnie kwestiami wkładu własnego uczelni oraz przygotowywaniem projektów w programie Horyzont 2020.

Podczas obrad wskazywano m.in., iż nakłady na finansowanie nauki ze środków budżetowych są bardzo niskie i obecnie wynoszą zaledwie 0,32 Produktu Krajowego Brutto, a dopiero w perspektywie roku 2020 mają wzrosnąć do blisko 0,85 proc. PKB. Z realizacją tego zamierzenia mogą być jednak problemy. Jak bowiem podała Polska Agencja Prasowa, Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w resorcie nauki, 20 lutego na posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego poinformowała, że wydatki budżetowe na naukę w roku minionym były takie same, jak w 2007 r. utrzymując się na poziomie wspomnianych wcześniej 0,32 proc. PKB. Uczestnicy łódzkiego spotkania wyrażali więc obawy, co szans na pełną realizację zapowiadanych na 2020 r. zwiększonych nakładów na naukę. Podsekretarz stanu zaznaczyła natomiast, iż w budżecie państwa rośnie udział unijnych środków przewidzianych na naukę; od 0 w roku 2007 do 0,11 proc. PKB w 2013 r.

Rektorzy omówili także zagadnienia współpracy międzynarodowej z konferencją rektorów Ukrainy, krajów Ameryki Łacińskiej, oraz z konferencjami rektorów Niemiec i Francji podczas planowanego w kwietniu trójstronnego spotkania. Poruszono również kwestię współdziałania z konferencjami rektorów Włoch, Portugalii i Turcji. Podzielono się też refleksjami po konferencji Studenci zagraniczni w Polsce oraz po prezentacji akademickiego kanału telewizyjnego Nauka.

Osobnym punktem obrad było omówienie planowanego kongresu Nauka a biznes, biznes a nauka, przygotowywanego wspólnie z pracodawcami RP, a także internetowego kanału poświęconego nauce. Poruszono również kwestie związane z działalnością Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia.

Łódzkie spotkanie prowadził prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jego gospodarzem był prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ, wiceprzewodniczący KRASP. Uniwersytet Łódzki reprezentował prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ.


Przypomnijmy, że Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołana została w roku 1997. W jej skład wchodzą obecnie rektorzy stu siedmiu uczelni, w tym jedenastu wyższych szkół niepublicznych.

Oprac.: (sb)