Po raz kolejny na podium

24-04-2014

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz szósty podsumowało wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Uniwersytetowi Łódzkiemu po raz kolejny udało się w tym rankingu obronić drugie miejsce.

W sumie z naszej uczelni egzaminy w roku minionym składało 376 osób, w tym również absolwenci wcześniejszych lat. Pomyślnie zdało je 226 kandydatów, co daje 60,11 proc. wszystkich zdających z UŁ i tym samym plasuje naszą uczelnię na drugim, medalowym miejscu.

Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że spośród słuchaczy studiów stacjonarnych uniwersytetu, którzy w roku 2013 przystąpili do egzaminów na aplikacje; adwokacką, radcowską i notarialną, z sukcesem zakończyło je prawie 72 proc. zdających. Spośród absolwentów studiów niestacjonarnych sprawdziany z wynikiem pozytywnym zakończyło ponad 44 proc. składających egzaminy na wspomniane wcześniej aplikacje prawnicze.

Oprac.: (sb)