Euro Symbol Innowacji 2013

30-04-2014

Realizowany przez Katedrę Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007?2013 projekt TESTOPLEK uhonorowany został tytułem Euro Symbol Innowacji 2013 w plebiscycie organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się 25 listopada w Katowicach. Uczestniczący w nim prof. Grzegorz Bartosz, szef zespołu badawczego realizującego projekt, powiedział, m.in.: ? TESTOPLEK ? to skrócona nazwa projektu: Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii ? testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej. Jego celem jest opracowanie testów pozwalających na szybką i precyzyjną ocenę aktywności transporterów wielolekowych w komórkach nowotworowych pacjentów. Chodzi też o dostarczenie nowych narzędzi biofizycznych do badania takich substancji, co obniży koszty i zwiększy szybkość poszukiwania nowych leków.

Kapituła plebiscytu Euro Symbol Innowacji, w specjalnym liście gratulacyjnym podkreśliła, że na przyznanie projektowi z UŁ wyróżnienia wpływ miała nie tylko ocena jakości prowadzonych w Łodzi prac, ale także towarzyszące im jedne z największych w Polsce badań genetycznych.

? Realizując projekt analizowaliśmy materiał genetyczny pobrany od ponad dziesięciu tysięcy osób ? podkreślił prof. G. Bartosz.

Całkowita jego wartość wynosi aż 62.344.740 PLN, z czego środki pochodzące z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 46.121.000 złotych.


Warto dodać, że realizowany na Uniwersytecie Łódzkim projekt TESTOPLEK jest już laureatem plebiscytów: Jakość Roku 2010, 2011, 2012. Otrzymał też miano Jakość Roku Złoto.

Oprac.: (sb)