Centrum imienia profesora Władysława Welfe

28-04-2014

Imię zmarłego w minionym roku prof. Władysława Welfe od 24 lutego nosi Centrum Informatyczno-Ekonometryczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Na ścianie zewnętrznej odrestaurowanego gmachu centrum odsłonięto też pamiątkową tablicę poświęconą uczonemu. Aktu tego dokonali: prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ oraz prof. Aleksander Welfe, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, prezes OŁ PAN, kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych UŁ, syn nieżyjącego uczonego.

Sylwetkę i dorobek naukowy jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów i zasłużonych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentował prof. Paweł Starosta, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Tablicę pamiątkową poświęconą prof. Władysławowi Welfe odsłaniają prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ (z lewej) i prof. Aleksander Welfe, syn zmarłego uczonego

Tablicę pamiątkową poświęconą prof. Władysławowi Welfe odsłaniają prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ (z lewej) i prof. Aleksander Welfe, syn zmarłego uczonego

Fot. Paweł Łacheta (naszemiasto)

W uroczystości uczestniczyli pracownicy naukowi, absolwenci i studenci uniwersytetu oraz przedstawiciele PAN.

Później odbyła się sesja naukowa na temat modelowania gospodarki narodowej, która to problematyka łączy się z dorobkiem badawczym zmarłego uczonego.


Profesor Władysław Welfe ? twórca kierunku ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim, przekształconego w cybernetykę i informatykę, a następnie w informatykę i ekonometrię ? ponad 30 lat kierował Katedrą Ekonometrii, a siedem lat Instytutem Ekonometrii i Statystyki UŁ. W latach sześćdziesiątych sprawował funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Z kolei w latach siedemdziesiątych został prorektorem i pierwszym zastępcą rektora UŁ. Od roku 1998 był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem 30 monografii i 600 innych publikacji naukowych. Wypromował ponad 150 magistrów i 37 doktorów, Opiekował się szesnastoma przewodami habilitacyjnymi.

Nadano mu doktoraty honoris causa: Uniwersytetu w Uppsali, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Lumiere Lyon II oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Czesław Domański napisał o zmarłym uczonym, iż ,,(?) jest powszechnie uważany za twórcę łódzkiej szkoły ekonometrycznej.?

Oprac.: (sb)