Nagroda premiera

30-04-2014

Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk w środę, 11 grudnia minionego roku, wręczył nagrody za najlepsze rozprawy naukowe i dokonania w nauce.

Wśród grupy laureatów nagród za najlepsze rozprawy doktorskie znalazła się dr Jagoda Sławińska z Zakładu Teorii Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

W uroczystości, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, udział wzięła prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przypomnijmy, iż nagrody premiera zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w roku 1994. Przewodniczącym zespołu ds. tych nagród jest prof. Piotr Węgleński.

Oprac.: (sb)