Będzie nowy doktor honorowy Uniwersytetu Łódzkiego

24-04-2014

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 17 marca wybrał recenzentów w postępowaniu o przyznanie tytułu doktora honoris UŁ causa słynnemu włoskiemu naukowcowi i pisarzowi Umberto Eco. Uroczystość z tej okazji odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym roku, w nawiązaniu do jubileuszu siedemdziesięciolecia uczelni.

Umberto Eco

Umberto Eco

Fot. Wikipedia

? Umberto Eco twierdzi, że wszystkie teksty żyją własnym życiem. Jego teksty, zarówno te naukowe, jak i felietony i powieści, z pewnością żyją pełnią życia. W roku 2011 powstał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej. Pracownicy tej jednostki prowadzą badania nad współczesną literaturą włoską, poświęcają prace zjawiskom medialnym Włoch, jak również zagadnieniom translatorskim, które uwzględniają dokonania semiologiczne, kulturotwórcze i pisarskie profesora Umberta Eco. Warto również powiedzieć, że w następnym roku planowany jest na Wydziale Filologicznym UŁ międzynarodowy kongres semiotyczny, poświęcony w dużej mierze teoriom rozwijanym przez Umberta Eco ? poinformował prof. Piotr Stalmaszczyk, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

Urodzony we włoskim Piemoncie Umberto Eco ? światowej sławy semiolog, filozof, mediewista, powieściopisarz, eseista, felietonista, bibliofil, znawca komunikacji społecznej, profesor Uniwersytetu Bolońskiego, kierujący obecnie Wyższą Szkołą Studiów Humanistycznych, jest jednym z najbardziej utytułowanych naukowców świata. Doktor honoris causa kilkudziesięciu uczelni oraz laureat takich nagród, jak: Premio Strega, Marshall McLuhan Award ? Unesco Canada and Teleglobe, Premio Bancarella, Kenyon Review Award. Komandor francuskiej Legii Honorowej. W powszechnej świadomości zapisuje się jako autor sześciu monumentalnych powieści. Najbardziej znana to Imię róży (1980), a także: Wahadło Foucaulta (1988), Wyspa dnia poprzedniego (1994), Baudolino (2000), Tajemniczy płomień królowej Loany (2004), Cmentarz w Pradze (2010).

Senatorowie UŁ zdecydowali, że recenzentami w postępowaniu o przyznanie tytułu doktora honorowego będą: prof. Piotr Salwa, dyrektor stacji naukowej PAN w Rzymie, profesor zwyczajny Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Jarosław Płuciennik z  Katedry Teorii Literatury, prorektor UŁ, który powiedział:

? Już w 1994 roku Eco został uznany za jednego z pięćdziesięciu najważniejszych współczesnych myślicieli. Klasyk a jednocześnie zawsze ucieleśnienie awangardy. Człowiek ? uniwersytet, człowiek ? księga, człowiek ? biblioteka. Intelektualista multimedialny, wykształcony przez kulturę rękopisu i druku, przez uniwersytet i telewizję, amator starych ksiąg, ale zanurzony jednocześnie w nowych mediach i zdający sobie sprawę z nowoczesnych uwarunkowań życia intelektualnego. Jego nazwisko prawdopodobnie pochodzi od łacińskiego wyrażenia: ex caelis oblatus (dar niebios). Nadanie tego honorowego stopnia komuś, kto ma takich stopni już kilkadziesiąt jest niewątpliwie zaszczytem dla Uniwersytetu Łódzkiego. Cieszę się, że będę mógł być recenzentem daru niebios, a Uniwersytet Łódzki będzie mógł wpisać Umberta Eco na listę swoich honorowych doktorów.

Z wnioskiem o przyznanie tego tytułu autorowi Imienia róży wystąpiło ośmioro naukowców UŁ, profesorowie: Zofia Wysokińska, Jarosław Płuciennik, Piotr Cap, Mieczysław Gajos, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara Tuchańska, Tomasz Domański i Piotr Stalmaszczyk.

Oprac.: (sb)