Stopka Redakcyjna

27-09-2016

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz
tel.: 607-583-241

Zespół redakcyjny:

Maciej Andrzejewski – serwis fotograficzny

Sebastian Buzar
Aneta Danowicz

Michał Wróblewski


Stała współpraca:


Katarzyna Chiżyńska

Paulina Czarnek
Krzysztof A. Kuczyński
Jakub Pokusa


Okładka: Jedno z laboratoriów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Fot.: WFiIS UŁ

Adres redakcji:

90-254 Łódź
ul. Piramowicza 3
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika
http://spoti.pl/unilodz/publikacje

kronika.uni.lodz.pl

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 22 września 2016 r.