Intelligenti pauca

27-09-2016

Vivere est cogitare – Żyć znaczy myśleć

(Cyceron)

Vos vestros servate, meos mihi linquite mores – Służcie swoim obyczajom, zostawcie mi moje

(Petrarka)

Bonus animus in re mala dimidium est mali – Dobra myśl w nieszczęściu zmniejsza je o połowę

(Publiusz Syrus)

Est quaedam flere voluptas – I łzy stanowią jakąś przyjemność

(Owidiusz)

Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas – Ciężko jest zachować to, czego się nauczyłeś, jeśli tego nie ćwiczysz

(Pliniusz Młodszy)

Amor ordinem nescit – Miłość nie zna porządku

(św. Hieronim)

Canis timidus vehementius latrat quam mordet – Tchórzliwy pies gwałtowniej ujada niż gryzie

(Kurcjusz Rufus)

Mens agitat molem – Umysł porusza materią

(Wergiliusz)

Donec eris sospes, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris – Dopóki będziesz bogaty, będziesz mieć wielu przyjaciół. Kiedy jednak przyjdą złe dni, zostaniesz sam

(Seneka)

Omnes una manet nox – Wszystkich czeka jedna noc

(Horacy)

Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa