W skrócie

28-09-2016

Doktor hab. Beata Giesen z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w zakresie prawa autorskiego i prawa konkurencji, została autorką najlepszej pracy habilitacyjnej w dorocznym konkursie czasopisma Państwo i Prawo . Nagrodzona praca nosi tytuł Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny.

x x x

Rozstrzygnięto dwudziestą siódmą edycję konkursu ministra spraw zagranicznych na najlepszą pracę magisterską. Nagrodę III stopnia przyznano Marcinowi Rau za pracę magisterską nt. Kradzież dzieł sztuki w międzynarodowym prawie karnym napisaną w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ pod kierunkiem prof. Krzysztofa Indeckiego.

x x x

Festiwal twórczości studenckiej Dźwięk, słowo, obraz rozpoczął się 20 maja na Wydziale Filologicznym UŁ Dźwięk, słowo, obraz. Zorganizowany został przez studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

x x x

W Akademickich Mistrzostwach Polski rozegranych w Warszawie siatkarki Klubu Uczelnianego AZS UŁ zdobyły brązowy medal w klasyfikacji uniwersytetów. Równie dobrze spisali się w Lublinie koszykarze, którzy, również w klasyfikacji uniwersytetów uplasowali się na miejscu trzecim. Trenerem siatkarek jest  Bogdan Kobierecki a koszykarzy Piotr Zych . Obydwaj są pracownikami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ.

x x x

Studenci III roku andragogiki zorganizowali 20 maja na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ rozgrywki w grach planszowych. Aby wziąć udział w tej imprezie jej uczestnicy zobowiązani byli do przyniesienia ze sobą artykułów plastycznych; kredek, mazaków, nożyczek, farby i pędzli, które po zakończeniu rozgrywek zostały przekazane seniorom łódzkiego Domu Pomocy Społeczna Pogodna Jesień. Rozgrywki te stanowią element projektu AS-Aktywny Senior mającego na celu aktywizowanie pensjonariuszy wspomnianej wcześniej placówki pomocy społecznej.

x x x

Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki, Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ oraz Stowarzyszenie Twórców Sztuki Użytkowej przygotowały 24 maja w Woli Krzysztoporskiej konferencję naukową nt. DWÓR / PAŁAC / WILLA DZISIAJ. Wykłady eksperckie wygłosili: prof. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki), prof. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański), prof. Dariusz Złotkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie).

x x x

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zorganizował 24 maja na wykład nt. Fale grawitacyjne – 100 lat po Einsteinie , który 24 maja wygłosił prof. Bogusław Broda w małej auli gmachu fizyki. Wykład ten zainaugurował cykl prelekcji Spotkania z fizyką i nie tylko . Ich celem ma być prezentacją zarówno najnowszych osiągnięć fizyki, jak i jej ogromnego wpływu na technikę oraz rozumienie otaczającego nas świata. Tego typu spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych.

x x x

Katedra Filologii Klasycznej oraz Studium Języków Obcych zorganizowały 28 maja w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej dwunastą już Łódzką Konferencję Latynistyczną, która w tym roku poświęcona była dobrom materialnym i zróżnicowanym postawom ludzkim wobec tego rodzaju wartości, a także różnym formom tezauryzacji dóbr.

x x x

W tym roku przypada 115. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci słynnego Kisiela I, Stefana Kisielewskiego. Z tej okazji Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przygotowała wystawę W słowach i dźwiękach poświęconą polskiemu pisarzowi i kompozytorowi.
Ekspozycja obejmowała część biograficzną, prezentującą twórczość literacką Kisiela: powieści, felietony i eseje oraz twórczość muzyczną – kompozycje i nagrania. Całość uzupełniały zdjęcia i rekwizyty. Wystawa, otwarta w trzeciej dekadzie maja, czynna była do 23 czerwca.

x x x

W sali posiedzeń Senatu UŁ Orzy ul. Narutowicza odbył się 7 czerwca wykład nt. Aktualne problemy szkolnictwa wyższego. Działania podmiotów reprezentatywnych o charakterze środowiskowym, który wygłosił prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Fundacji Rektorów Polskich. Wykład połączony był z dyskusją.

x x x

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, w letniej sesji egzaminacyjnej, od 6 do 17 czerwca, od poniedziałku do piątku, BUŁ była otwarta od godz. 8 do 24. W tym czasie do dyspozycji czytelników pozostawała otwarta Czytelnia Historyczna, Wypożyczalnia Miejscowa, a z Wolnego Dostępu korzystano po godz. 20. Pierwsza akcja pod hasłem BUŁ-a do północy odbyła się w sesji letniej w roku 2012. Podczas każdej następnej bibliotekę odwiedzało dodatkowe 1,5-2 tys. osób korzystających z 2,5-4,5 tys. książek. Do ich dyspozycji pozostaje zawsze cały księgozbiór studencki, czyli ok. 225 tys. woluminów oraz książki i czasopisma z magazynu głównego.

x x x

Zespół Uniwersytetu Łódzkiego zajął I miejsce w pierwszej edycji turnieju piłkarskiego #SantanderUniCUP, wygrywając z drużynami z Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Politechniki Poznańskiej.

x x x

Nagroda internautów w konkursie PGE Energia Przyszłości, dla kreatywnych studentów z pasją do energetyki, przyznana została Bernardowi Kokczyńskiemu, słuchaczowi Wydziału Zarządzania UŁ. Konkurs polegał na opisaniu swojego sukcesu w dziedzinie energetyki… w perspektywie kolejnych pięćdziesięciu lat.

x x x

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wygrał European Cycling Challenge 2016 w kategorii szkoły wyższe. Jego studenci i pracownicy naukowi wykręcili 5557 km, czyli najwięcej spośród uczelni wyższych i szkół uczestniczących w tej imprezie. Nagrodą jest parking rowerowy, który już jesienią powstanie przy wydziale.

x x x

Wydział Zarządzania UŁ uruchomił nowy kierunek studiów podyplomowych Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych . Jest to oferta dla księgowych, członków zarządów oraz rad nadzorczych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy specjalistycznej w zakresie sprawozdawczości i rachunkowości. Nowy kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby zarządzające tymi podmiotami. – Stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Specyfika tych podmiotów powoduje, że ich rachunkowość i sprawozdawczość traktowane są jako trudne i niezrozumiałe, a w rzeczywistości są po prostu inne niż pozostałych jednostek mówi dr Sławomir Jędrzejewski, kierownik studiów .

x x x

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz z Katedry Biofizyki Ogólnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, weszła w skład Komitetu Polityki Naukowej – organu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. Klajnert-Maculewicz w swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi badaniami nad dendrymerami.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/zmiany-w-skladzie-komitetu-polityki-naukowej.html

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz z Katedry Biofizyki Ogólnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, weszła w skład Komitetu Polityki Naukowej – organu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. Klajnert-Maculewicz w swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi badaniami nad dendrymerami.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/zmiany-w-skladzie-komitetu-polityki-naukowej.html

Profesor Barbara Klajnert-Maculewicz z Katedry Biofizyki Ogólnej Wydziału Biologii i  Ochrony Środowiska UŁ, weszła w skład Komitetu Polityki Naukowej ,organu opiniodawczo-doradczego przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. W swojej pracy naukowej zajmuje się, między innymi, badaniami nad dendrymerami.

x x x

Profesor Bogusława Urbaniak, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ, została powołana w marcu w skład Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2015–2018.

x x x

Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak. Kaznodzieja, teolog, bioelektronik, filozof, poeta – to temat spotkania z  Ryszardem Klimczakiem , łódzkim pisarzem, które odbyło się 24 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Pisarz opowiadał o duchownym, teologu, twórcy bioelektroniki, filozofie i poecie, którego był uczniem i przyjacielem. Podczas spotkania wyemitowano film o księdzu profesorze.

x x x

Rusza XII edycja Summer School na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, czyli cykl seminariów naukowych organizowanych przez ten wydział oraz partnerów: Uniwersytet FMU w Sao Paulo i Uniwersytet w Quito. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim brali udział studenci i wykładowcy z Europy, Ameryki Południowej i Azji. Podczas seminariów omawiane były problemy ekonomiczne, społeczne, a także zagadnienia związane z ekologią i rozwojem zrównoważonym. Tegorocznej Summer School, której towarzyszyło hasło: Social and economic heritage of industrial cities, odbyła dniach 4-17 lipca.

x x x

Wydział Filologiczny UŁ, jako jeden z siedmiu ośrodków w kraju, uzyskał w lipcu uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego. Prawie siedemdziesiąt osób, cudzoziemcy z trzech kontynentów, wzięło 3 i 4 września udział w pierwszym Państwowym Egzaminie Certyfikowanym z Języka Polskiego jako obcego

x x x

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UŁ zorganizowało drugi pokaz filmowy z cyklu Psychologia filmami w Żartach Żartami , który podczas wakacji odbywał się w klubokawiarni Żarty Żartami przy ul. Wólczańskiej w Łodzi. Projekcja filmu Przerwana lekcja muzyki w reżyserii Jamesa Mangolda odbyła się 27 lipca. To, nawiązująca do faktów historia nastolatki, u której zdiagnozowano osobowość borderline, co sprawiało, iż spędziła w szpitalu psychiatrycznym osiemnaście miesięcy. Po pokazie, zajęcia nt. zaprezentowanej w filmie osobowości borderline i pokutujących na jej temat mitów, poprowadziła mgr Marta Kucharska z Instytutu Psychologii UŁ Kolejne trzy projekcje filmowe zaplanowano na sierpień oraz wrzesień.

x x x

Zapisy do Akademii Młodego Ekonomisty na Wydziale Zarządzania UŁ rozpoczęły się 7 września. Zajęcia na akademii trwają semestr i składają się z sześciu spotkań, na które składają się wykłady i warsztaty. Adresowane są one do gimnazjalistów. Udział w nich jest bezpłatny.

x x x

Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że ulega zmianie sposób dofinansowania do rekreacji ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla uniwersyteckich pracowników, emerytów i rencistów. Szczegóły: http://dss.uni.lodz.pl/

x x x

W rozegranych 10-12 czerwca w Myślenicach Akademickich Mistrzostwach Polski w strzelectwie sportowym Anna Majewska , studentka UŁ i zawodniczka klubu Społem Łódź zajęła szóste miejsce w kategorii pistolet sportowy 30+30 strzałów.

x x x

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz z Katedry Biofizyki Ogólnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, weszła w skład Komitetu Polityki Naukowej – organu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. Klajnert-Maculewicz w swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi badaniami nad dendrymerami.

Kontakt:

PROF. BARBARA KLAJNERT-MACULEWICZ, 42 635 44 29, 603 764 089


Chór Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczyna nabór nowych członków. Próby będą odbywały się w poniedziałkowe i wtorkowe popołudnia w Pałacu Biedermanna (Franciszkańska 1/3). Kontakt: Aleksandra Ryłko-Sutowicz , tel. kom. 606-931-414, e-mail: olinka@vp.pl oraz prof. Andrzej Ryłko, tel. kom. 602-495-045, e-mail: rylkodyrygent@o2.pl

x x x

Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w dniach 21-23 września odbyła się cykliczna Konferencja Katedr Finansowych nt. Granice finansów XXI wieku , organizowana w tym roku przez Instytut Finansów UŁ. Tego typu spotkania umożliwiają przedstawicielom środowiska akademickiego w Polsce – zajmującym się naukami o finansach, a także dyscyplinami pokrewnymi – wymianę poglądów, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju finansów, upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez poszczególne ośrodki naukowe. Konferencja objęta jest patronatem Komitetu Nauk o Finansach PAN.

x x x

Metody pomiaru zjawisk ekonomicznych i społecznych. Kierunki doskonalenia kształcenia na uczelniach wyższych ” to tytuł konferencji przygotowanej 22 września w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przez Katedrę Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ. Spotkanie stworzyło jego uczestnikom znakomitą okazję do rozwijania własnego warsztatu dydaktycznego, poszukiwania inspiracji i motywacji do ciągłego doskonalenia technik i metod nauczania statystyki na uczelniach wyższych.

Wybrał i oprac.: (sb)