Krok do przodu

27-09-2016

W gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 27 września konferencja nt. Edukacja dwujęzyczna – krok do przodu , podsumowująca trwający dwa lata projekt Bilingual education: a step ahead , realizowany w programie Erasmus +.


Obrad koncentrowały się zwłaszcza na edukacji dwujęzycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wspierających nauczanie dzieci ze szkół i przedszkoli, podsumowaniu współpracy pomiędzy organizacjami z Polski, Grecji, Turcji i Rumunii działającymi w obszarze edukacji i wymianie dobrych praktyk oraz promocji produktów intelektualnych wypracowanych podczas trwania projektu.

Celem konferencji, koordynowanej przez Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi we współpracy z łódzką Szkołą Podstawową nr 41 w Łodzi, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest promowanie profesjonalnego rozwoju kadry nauczycielskiej w edukacji dwujęzycznej. Istotne jest zwłaszcza poszerzanie zainteresowania metodologią zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego – CLIL, nowoczesnymi technologiami oraz metodami wspierającymi.

W obradach uczestniczyli: przedstawiciele władz edukacyjnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele i studenci oraz goście zagraniczni reprezentujący organizacje zajmujące się nauczaniem dwujęzycznym i nowoczesnymi technologiami wspierającymi oświatę.

Oprac.: (sb)