Twórcze pisanie

27-09-2016

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała ogólnopolską konferencję nt. Twórcze pisanie – pomiędzy uniwersytetem a rynkiem , która odbyła się w dniach 21-22 czerwca na Wydziale Filologicznym. Obradom partnerował Dom Literatury w Łodzi.


W konferencji wzięli udział badacze z krajowych ośrodków uniwersyteckich, którzy zajmują się teorią procesu twórczego i creative writing . Można było wysłuchać referatów dotyczących, m.in., specyfiki studiów podyplomowych, twórczego pisania na przykładzie Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; tego, jak napisać potencjalny bestseller, dlaczego profesor od literatury pisze kryminały oraz jaką rolę odgrywały warsztaty poetyckie w odkryciu talentu Szymona Domagały-Jakucia – młodego, gniewnego autora opisującego Łódź z perspektywy ulicznej biedy.

Obradom towarzyszył panel dyskusyjny, w którym wzięli udział uznani pisarze, goście specjalni konferencji: Sylwia Chutnik , Izabela Morska (Filipiak) i Mariusz Szczygieł . Żywą i barwną dyskusję poprowadziła dr Natalia Lemann . Zaplanowane zostały również imprezy towarzyszące, które odbyły się 22 czerwca w Domu Literatury: spotkanie z prof. Gabrielą Matuszek-Stec i dr Hanną Sieją-Skrzypulec (UJ), autorkami książki Twórcze pisanie w teorii i praktyce oraz Ewą Chruściel (Colby-Sawyer College USA), poświęcone jej najnowszej książce Tobołek, wydanej przez Dom Literatury w Łodzi.

M.W.