Ogólnopolskie spotkanie matematyków

27-09-2016

W Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 20 maja odbyło się spotkanie dziekanów wydziałów dwudziestu trzech polskich uczelni kształcących na kierunkach matematyka lub informatyka. Obecni byli przedstawiciele krajowych instytucji naukowych i edukacyjnych.


Była to, organizowana co roku w innym ośrodku akademickim Polski, dwudniowa Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki – KWUMI 2016. Poświęcono ją wymianie doświadczeń i przedyskutowaniu aktualnych problemów związanych z działalnością naukową, dydaktyczną oraz kształceniem kadry. Podobnie, jak i w latach poprzednich, na spotkanie zaproszono przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za finansowanie i rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. W tym roku reprezentowali oni: Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań Rozwoju , Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, Państwową Komisję Akredytacyjną, Centralną Komisję Edukacyjną, Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Organizatorem konferencji był Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)