Kierunek Azja

27-09-2016

Zakład Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego przygotowały 2 i 3 czerwca konferencję Lodz East Asia Meeting.


Była to już dwunasta edycja tego największego międzynarodowego spotkania poświęconego problematyce Azji Wschodniej organizowane w Europie Środkowej. W tym roku wykład na temat stosunków japońsko-chińskich, otwierający obrady, wygłosiła prof. Caroline Rose z Uniwersytetu w Leeds (President of the British Association for Japanese Studies).

W konferencji udział wzięli naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Rosji, Chin, Australii oraz wiodących ośrodków studiów azjatyckich z Polski. Zaprezentowano pięćdziesiąt referatów skupionych zarówno na problematyce prawnej, ekonomicznej oraz biznesowej, jak i zagadnieniach społeczno-politycznych.

Partnerami konferencji były: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Pułaskiego, Europe China Academic and Research Network oraz Institute for Asian Studies w Bratysławie.

Spotkaniu patronowali minister spraw zagranicznych oraz marszałek województwa łódzkiego.

M.W.