Romeo i Julia w twórczości Andriollego

27-09-2016

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego od 15 marca do 15 kwietnia czynna była ekspozycja Romeo i Julia w twórczości E. M. Andriollego zorganizowana z okazji Roku Szekspirowskiego. Obchody, upamiętniające czterechsetną rocznica śmierci autora Hamleta, zainicjowało Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z elementów programu #ShakespeareLives w Polsce .


Wystawione w BUŁ pierwodruki ilustracji pochodziły z Muzeum im. Elwiro Michała Andriollego w Józefowie. Na ekspozycji znalazły się nie tylko oryginały książek (Paryż 1886), ale także kolejne wydania (Boston 1887 i 1890, Nowy Jork- Boston 1900, Paryż 1973) oraz grafiki prasowe z końca XIX wieku (m.in. Le Monde Illustre, 1887; L’Univers Illustre , 1888; Le Voleur Illustre , 1888).

Osobno zostały zaprezentowane ilustracje z dramatu Szekspira. Na wystawie można było zobaczyć luksusowe edycje Romea i Julii , zawierające podwójną liczbę ilustracji: trzy egzemplarze oprawione w skórę w kolorze brązowym i czerwonym (Paryż, 1886), dwa egzemplarze oprawione w płótno koloru żółtego i zielonego (Boston, 1887 i 1890) oraz luksusową reedycję oprawioną w skórę koloru bordo (Paryż, 1974). Załączono informację o pochodzeniu egzemplarzy dramatu.

Wernisaż ekspozycji Romeo i Julia w twórczości E. M. Andriollego zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Wernisaż ekspozycji Romeo i Julia w twórczości E. M. Andriollego zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Fot. Maciej Kolasa

Należy zauważyć, że  Romeo i Julia w twórczości E. M. Andriollego w Bibliotece UŁ, to pierwsza w Polsce wystawa eksponująca komplet dziesięciu pierwodruków ilustracji Elwiro Michała Andriollego do szekspirowskiego dramatu. Przygotowania i prace nad ilustracjami trwały od roku 1883 do 1885. Drzeworyty wykonał Jules Huyot, a całość opublikowało paryskie wydawnictwo Firmin-Didot w roku 1886 . Od tego czasu prace E. M. Andriollego nie były nigdzie prezentowane w całości.

Przy tej okazji warto też przypomnieć nieco zapomnianą postać Elwiro Michała Andriollego. Polski ilustrator, rysownik i malarz, przedstawiciel romantyzmu urodził się w 1836 r. w Wilnie. Zmarł w roku 1893 w Nałęczowie. Studiował w Szkole Malarstwa i Rzeźby w Moskwie, w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu oraz w Akademii św. Łukasza w Rzymie. Brał udział w powstaniu styczniowym. W latach 1866–1871 osadzony został w rosyjskim więzieniu. Po powrocie do Warszawy rozpoczął współpracę z różnymi czasopismami jako ilustrator. Był autorem rysunków w takich czasopismach jak Tygodnik Ilustrowany Kłosy. Techniki graficzne, jakimi posługiwał się to ołówek, tusz i gwasz. Specjalizował się w grafice książkowej o tematyce historycznej i religijnej. Znany był jako autor ilustracji do takich dzieł literackich jak: Maria Antoniego Malczewskiego, Balladyna i Lilla Weneda Juliusza Słowackiego, Stara baśń Józefa Ignacego Kraszewskiego, Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza. Największe uznanie przyniosły mu ilustracje (sześćdziesiąt prac) do poematu Pan Tadeusz Mickiewicza wydanego w roku 1881 we Lwowie nakładem Księgarni Richtera (Altenburga).

W Polsce E.M. Andriolli związany był z południowowschodnią częścią Mazowsza (Stasinów, Mińsk Mazowiecki, Józefów, Świdrów, Otwock). W posiadłości nad Świdrem zaprojektował dla siebie bogato zdobioną willę, a także inne domy z przeznaczeniem do wynajęcia. Zapoczątkował styl nadświdrzański, dzisiaj potocznie zwany świdermajer.

Pierwodruków ilustracji do Romea i Julii Williama Szekspira z Muzeum im. Elwiro Michała Andriollego w Józefowie

Pierwodruków ilustracji do Romea i Julii Williama Szekspira z Muzeum im. Elwiro Michała Andriollego w Józefowie

Fot. Maciej Kolasa

Podróżując po Europie wykonywał ilustracje zabytkowych budynków, które dzięki temu ocalały w pamięci potomnych. W roku 1883 wyjechał do Paryża i tam nawiązał kontakty z wydawcami francuskimi i  angielskimi. W Paryżu w latach 1883 --1886 pracował dla wydawnictwa Firmin-Didot, wykonując ilustracje do powieści Jamesa Coopera Ostatni Mohikanin oraz do dramatu Szekspira Romeo i Julia .

Wystawę otworzył prof. Tomasz Domański , dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Gości wernisażu powitała Mariola Augustyniak, dyrektor BUŁ. O cennej kolekcji mówił Robert Lewandowski , kurator ekspozycji, założyciel Biograficznego Muzeum im. Elwiro Michała Andriollego oraz Fundacji im. E. M. Andriollego w Józefowie. Obchody czterechsetnej rocznicy śmierci autora Romea i Julii stanowiły temat wystąpienia prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney , kierownik Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich Uniwersytetu Łódzkiego.


Marzena Kowalska