Niech chłopaki czytają

27-09-2016

Spotkanie informacyjne, poświęcone międzynarodowemu projektowi edukacyjnemu Boys Reading – Chłopaki czytają, odbyło się 20 czerwca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Adresowane było ono do nauczycieli różnych przedmiotów i bibliotekarzy pracujących z młodzieżą, głównie chłopcami w wieku 11-15 lat


Boys Reading realizowany jest w unijnym programie Erasmus+, a jego głównym zadaniem jest rozwijanie umiejętności czytania i pisania poprzez edukację formalną i pozaformalną. W projekcie, zarządzanym przez Centre for the Advancement of Research and Development in
Educational Technology – CARDET (Cypr), biorą udział partnerzy z krajów środkowej i południowej Europy. Poza Polską (Uniwersytet Łódzki) uczestniczą w nim: Austria, Chorwacja, Grecja, Portugalia i Rumunia.

Konsorcjum, złożone z tych siedmiu państw, realizuje założenia projektu w ścisłej współpracy, dostosowując jednak swoje działania do specyfiki danego kraju. Boys Reading dąży do uczynienia pisania i czytania integralną częścią życia nastoletnich chłopców. Według badań, chłopcy w przedziale wiekowym 11-15 lat czytają niechętnie i mają gorsze wyniki w nauce niż dziewczęta w tym samym wieku. Wiąże się z tym główny cel projektu – promowanie czytelnictwa i edukowanie wszystkich zaangażowanych stron poprzez zwiększenie w chłopcach zainteresowania czytaniem.

Niezwykle ważnym aspektem Boys Reading są badania empiryczne. Współpraca realizatorów projektu z uczniami (zwłaszcza z chłopcami w wieku od 11 do 15 lat), nauczycielami, bibliotekarzami, rodzicami, księgarzami, wydawcami umożliwiła zdiagnozowanie problemów z czytelnictwem w grupie docelowej i określenie jej potrzeb. Natomiast w drugiej fazie projektu – zaproponowanie rozwiązaniań w tym zakresie. Finalnym efektem jest lista aktywności lekcyjnych oraz pozycji książkowych (materiałów do czytania czy to w formie papierowej, czy elektronicznej), opisanych i wybranych dzięki współpracy ze szkołami, przede wszystkim z samymi uczniami, którzy stworzyli grupy kontrolne opiniujące propozycje realizatorów projektu.

Europejskie systemy kształcenia od dawna dążą do zapewnienia takich samych możliwości edukacyjnych każdemu uczniowi. Zagwarantowanie równych szans dziewczętom czy imigrantom znajduje się zwykle w centrum takich działań; zagwarantowanie ich także chłopcom jest stosunkowo nowe, ale wydaje się coraz pilniejsze i coraz bardziej konieczne. W Europie istnieje potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój umiejętności czytania i postawy czytelniczej dorastających chłopców, ponieważ stanowią oni grupę bardziej narażoną na rożnego rodzaju ryzyka. W jednym na pięć krajów Unii Europejskiej piętnastolatkowie mają słabo opanowaną umiejętność czytania, natomiast większość spośród niechętnych czytelników i uczniów porzucających szkoły średnie stanowią młodzi mężczyźni.

Liczne badania wskazują na związek między niepowodzeniami szkolnymi dorastających chłopców z ich niskim zaangażowaniem czytelniczym: chłopcy uczący się w szkołach średnich są najbardziej skłonni twierdzić, że czytanie jest nudne, że trudno znaleźć ciekawe książki i czyta się tylko w szkole. Skoro zaangażowani czytelnicy mają znacznie większą szansę na ukończenie szkoły, możliwość rozwoju zawodowego i życiowego oraz samodoskonalenia , zwiększenie zaangażowania czytelniczego chłopców musi znaleźć się na samej górze listy naszych priorytetów.

Celem osiągnięcia zaplanowanych w projekcie efektów szkolono nauczycieli chłopców w wieku 11-15 lat, zwłaszcza nauczycieli języków, wychowawców i bibliotekarzy szkolnych, angażując ich w wiele przedsięwzięć.

M.W.