Uczeń i mistrz

27-09-2016


Podczas uroczystej gali 28 czerwca w Pałacu Biedermanna zakończona została III edycja prestiżowego projektu MENTORING – Absolwent VIP . Jego głównym celem jest włączenie wybitnych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do procesu rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.


W projekcie udział wzięło elitarne grono prezesów i menedżerów największych firm w Łodzi i regionie składające się z wybitnych absolwentów UŁ związanych ze światem biznesu oraz dwudziestu sześciu najlepszych studentów uczelni wyłonionych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez uczelnię. Głównymi kryteriami wyboru były wyniki w nauce, aktywność społeczna, zainteresowania oraz kreatywność.

Projekt zaprezentował prof. Bogdan Gregor , prorektor UŁ ds. ekonomicznych.

Trzecia jego edycja trwała sześć miesięcy . W tym okresie dwadzieścia sześć par: uczeń – mistrz poznawało się, zdobywało nowe umiejętności, podejmowało wyzwania, by wspólnie określić model efektywnej współpracy i osiągnąć cele wyznaczone już podczas pierwszego spotkania.

Ostatnią edycję projektu omówił Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

Projekt ten stanowi dla studentów unikatową szansę, by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Dla mentorów z kolei jest on okazją, by w twórczy sposób włączyć się w proces kształcenia najzdolniejszych słuchaczy uniwersytetu.

– Dynamicznie rozwijające się otoczenie społeczne oraz potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy stawiają przed szkołami wyższymi coraz poważniejsze wyzwania edukacyjne. Obecnie proces kreowania przyszłych pokoleń liderów nie polega już jedynie na podnoszeniu jakości kształcenia i dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb na rynku pracy. Wyzwaniem dla polskich uczelni jest świadome i przemyślane kształcenie w nawiązaniu do inicjatyw wspierających przedsiębiorczość, ciągłe zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz kształtujące odpowiedzialność młodych ludzi za własny rozwój i karierę zawodową – powiedział prof. Włodzimierz Nykiel , rektor UŁ.

Mentorzy otrzymali od uczelni dyplomy podziękowań, a studenci certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

x x x

MENTORING – Absolwent VIP” jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. Z założenia przewiduje budowanie trwałych relacji z absolwentami pełniących role mentorów. Eksperci współpracujący z uczelnią wspierają młodych ludzi w wyznaczaniu ciekawych kierunków rozwoju osobistego.

Absolwenci stanowią wartościową grupę otoczenia gospodarczego uczelni. Ich wiedza i doświadczenie są cennym źródłem informacji, m.in., w zakresie bieżących potrzeb rynku. Uniwersytet Łódzki dostrzega ten potencjał i realizuje projekt, który ma szansę na trwałe zmienić rolę absolwenta w życiu uczelni i, co najważniejsze, znacząco wpłynąć na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce.


Oprac. (sb)